Clienţii băncii, IMM sau Corporate, îşi vor putea finanţa datoriile la bugetul consolidat (plata  obligaţiilor bugetare restante), determinate pe baza Certificatului Fiscal. Valoarea creditului este determinată de valoarea totală a obligațiilor restante la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, conform certificatului de atestare fiscală şi nu poate depăși 50% din cifra de afaceri a ultimului bilanț anual încheiat.

De asemenea, clienții pot  beneficia de o perioadă de grație de până la 6 luni, indiferent de perioada de creditare. Costurile practicate de CEC Bank pentru finanțarea acestor clienti sunt următoarele: dobânda practicată de bancă este de minimum 9,15%, în funcție de clasa de performanță financiară în care se încadrează clientul;comision de analiză 0,5% (minimum 50 – maximum 400 lei) aplicabil la valoarea creditului; comision de gestiune 0,08% aplicabil lunar la valoarea creditului.