Este vorba de contractul de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de 465 milioane de euro, pentru finanţarea Proiectului privind Modernizarea Metroului din Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate – Pantelimon.
Al doilea este contractul în valoare de 32,65 milioane de euro şi subîmprumutarea acestuia către SC Electrocentrale Paroşeni SA, pentru proiectele de investiţii de mediu „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport şi depozitare a zgurii şi cenuşii” şi „Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere”.