«Am decis ca banii să fie redirecționați către o­pe­­rațiunile importan­te din punctul de ve­dere al obiectivelor și care sunt cele mai solicitate de către beneficiari. Marii câș­tigători sunt re­­prezentanții mediului privat, în special IMM-urile», spune Cătălina Me­­liță, directorul Au­torității de Management (AM) a Programului Operațio­nal Creșterea Com­petitivității Economice (POS CCE). Ho­târârea a fost luată acum, la jumătatea perioadei de programare, deoarece s-a constat că unele operațiuni merg bine, iar cererea este foarte mare, în schimb altele nu au avut succes. „Programul a fost gândit în 2006-2007, iar situația generală s-a schimbat. Am redus alocația financiară pentru anumite operațiuni, fără să le eliminăm, astfel încât acestea să poată fi implementate în continuare“, precizează directorul AM POS CCE.
De unde s-a tăiat și unde s-a adăugat
Cea mai mare sumă a fost realocată în cadrul axei I, către operațiunea „Investiții productive pentru IMM-uri și întreprinderi mari“. Este vorba de aproximativ 300 de milioane de euro. Banii provin de la operațiunea „Standarde“ (21,3 milioane de euro), de la „Consultanță“ (40 de milioane de euro), „Clustere-lanțuri de furnizori“ (69 de milioane de euro) și de la „Poli de competitivitate“ (162 de milioane de euro). Banii realocați vor fi direcționați o treime, respectiv 97 de milioane de euro, către întreprinderi mari și două treimi, adică 195,6 milioane de euro, către IMM-uri.
Realocări au avut loc și în cadrul axei II, de la operațiunea de „Parteneriat“ (15 milioane de euro), „Infrastructura de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor“ (12 milioane de euro) și de la „Promovarea inovării“ (7,8 milioane de euro) către „Infrastructuri publice de cercetare“. Suma totală redistribuită este de 35 de milioane de euro. Directoarea AM POS CCE a explicat că operațiunea ce viza cer­cetarea și dezvoltarea întreprinderilor nu a avut succesul scontat deoarece criza a determinat companiile să direcționeze banii către investiții, în defavoarea cerce­tării. În cadrul ope­rațiunii „Infrastructuri publice de cercetare“ vor fi finanțate proiectele care se află pe lista de rezervă deoarece suma redistribuită este insuficientă pentru deschiderea unui nou apel. 
În cadrul axei IV au fost realocate 100 de milioane de euro pentru operațiunea destinată energiilor regenerabile. Banii au fost redirecționați de la „Eficiență energetică“ (73 de milioane de euro) și de la „Interconectări“ (27 de milioane de euro). „Operațiunile care au pierdut bani nu vor avea de suferit. Am constatat că bugetul lor inițial era supraestimat și de aceea am decis redistribuirea sumelor respective“, a precizat Meliță.
Ce probleme apar la proiectele depuse
Conform datelor Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, în cadrul POS CCE, până la sfârșitul lunii octombrie au fost depuse circa 7.000 de proiecte, din care doar 2.100 au fost aprobate, iar 3.000 au fost respinse. „Sunt două motive pentru care există o discrepanță între numărul mare de proiecte depuse și numărul mic de proiecte aprobate: calitatea proiectelor respinse, fie pentru că acestea nu au fost eligibile, fie că nu au primit punctajul minim de calitate, fie numărul mare de proiecte depuse, astfel fiind depășit cu mult bugetul alocat“, susține Meliță. Necorelarea bugetului cu activitățile din proiect, tratarea superficială a studiilor de fezabilitate și a planurilor de afaceri și „construirea“ unor proiecte nesustena­bile sunt câteva din deficiențele identificate de reprezentanții AM la depunerea dosarelor de către solicitanți. Însă cele mai mari probleme apar la implementare, când lipsa resurselor de finanțare conduce la întârzieri mari și chiar la blocaje.
Primii bani care trebuie returnați
Există și câteva cazuri în care beneficiarii vor trebui să returneze banii. „Este vorba de nereguli și nu de fraudarea fondurilor europene. Adică cei care au accesat finanțarea nerambursabilă au acționat greșit, fără intenția de a frauda. Este vorba de beneficiari din sectorul privat și de sume de ordinul a zeci de mii de lei, care trebuie returnate“, completează directorul AM POS CCE. Aceasta spune că instituția nu a ajuns încă în situația gravă de a solicita returnarea fondurilor europene la proiecte pentru care s-au făcut deja plăți, dar, din lispa resurselor de finanțare, beneficiarul nu a mai putut să finalizeze proiectul. În acest caz se so­licită întreaga finanțare aferentă ­pro­iectului.


Cele mai multe solicitări din partea IMM-urilor au fost pentru achiziția de echipamente și pentru noi linii de fabricație.
Cătălina Meliță, director, AM POS CCE

IMM-urile sunt interesate de fondurile UE. Pe anumite domenii, valoarea proiectelor a depășit și de șaisprezece ori bugetul alocat. Mulți renunță la proiect în faza de implementare, când se izbesc de lipsa capacității de finanțare și de politica prudentă de creditare a băncilor.
Cătălina Meliță, director, AM POS CCE

10% din întreprinderile mici și mijlocii renunță la finanțare, atât după aprobarea proiectelor, cât și după semnarea contractului de finanțare