„Din 2007 până în 2017, în termeni constanți ai dolarului SUA, valoarea anuală a cheltuielilor militare mondiale pare să fi crescut cu aproximativ 11%, la 33%. Adică de la aproximativ 1,51 trilioane de dolari, la 2,15 trilioane de dolari în 2007 și de la aproximativ 1,77 trilioane de dolari la 2,88 miliarde de dolari în 2017.

Cu o medie între 1,72 trilioane de dolari și 2,61 trilioane de dolari pentru perioada de 11 ani”, potrivit Biroului de control, verificare a armamentului al Departamentului de Stat.

Decalajul uriaș între valoarea mare și cea mică a fiecărui număr se datorează conversiei cheltuielilor militare străine în dolari, care este un proces dificil. Studiul a folosit cinci metode diferite pentru a face conversia. Cu toate acestea, cheltuielile militare globale globale par să fi crescut brusc din 2007.

Pe de altă parte, tot mai puțini oameni servesc în armată. Nu este surprinzător, având în vedere că dronele și automatizarea înlocuiesc tot mai mult soldații umani. „Numărul persoanelor care slujesc în forțele armate ale lumii pare să fi scăzut cu aproximativ 3%, de la aproximativ 21,0 milioane în 2007 la aproximativ 20,4 milioane în 2017, atingând maximul de aproximativ 21,3 milioane în 2008”, a constatat studiul.

„Din 2007 până în 2017, numărul total al personalului forțelor armate la nivel mondial pare să fi scăzut cu aproximativ 13% pe cap de locuitor, de la aproximativ 0,32% la aproximativ 0,28% din populația totală. Se pare că a scăzut cu aproximativ 13% ca proporție a forței de muncă, de la aproximativ 0,69 la sută la aproximativ 0,60 la sută.”

Interesant este faptul că, în timp ce cheltuielile militare globale au crescut, suma de bani cheltuită pe soldat a crescut și mai mult. Indicând din nou tendința de a înlocui oamenii cu drone, roboți și platforme foarte automatizate, cum ar fi navele de război concepute pentru mai puțini marinari.

„Din 2007 până în 2017, cheltuielile militare mondiale pe membru al forțelor armate – un indicator al intensității capitalului militar – par să fi crescut cu 15 procente, la 38%, în ciuda creșterii mai lente după 2009”, a menționat studiul.

Au existat două excepții în care cheltuielile pe soldat nu au crescut: America de Nord și Africa de Est.

În mod paradoxal, națiunile bogate și democratice, cărora le place să se considere cele mai pașnice, au reprezentat cea mai mare parte a comerțului global de arme, în medie cu 181 miliarde de dolari anual.

SUA au reprezentat 79% din comerțul global de arme, sau o medie de 143 miliarde de dolari pe an, urmate cu 10 procente ale Uniunii Europene, Rusia cu 5%. și China la mai puțin de 2%.

Exporturile de arme au avut de fapt un efect semnificativ asupra balanței de plăți a Americii. „În această perioadă, surplusul comercial al armelor din Statele Unite ar fi putut compensa până la 24% din deficitul său comercial total”, a concluzionat studiul.