Etapa finalizată face parte din procesul de restructurare a Poştei Române, ce are ca obiectiv pe termen scurt restabilirea echilibrului între volumul de prestaţii poştale şi numărul de angajaţi ai companiei, asigurând astfel premisele creşterii competitivităţii Poştei Române pe piaţa serviciilor poştale, piaţă liberalizată începând cu luna ianuarie 2013.

În perioada 18 – 23 august 2013, un număr de 2.392 de angajaţi ai companiei au optat individual, în scris,  pentru disponibilizarea colectivă.

În conformitate cu calendarul procesului de restructurare a Poştei Române, în perioada 28 – 31  august 2013 va avea loc testarea profesională a angajaţilor, având ca obiectiv selectarea personalului, pe baza cunoştinţelor specifice posturilor ocupate.

La finalul procesului de restructurare, din cadrul Poştei Române vor fi disponibilizaţi în total 3.650 de angajaţi, pe baza procedurii şi a setului de criterii stabilite de conducerea companiei, de comun acord cu Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România.

Echipa de management a Poştei Române are ca obiective principale creşterea veniturilor, reducerea cheltuielilor şi consolidarea poziţiei de lider pe piaţă a companiei, în contextul liberalizării totale a pieţei serviciilor poştale începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Poşta Română este lider pe piaţa serviciilor poştale în România, are o cifră de afaceri anuală de peste 1,2 miliarde lei şi operează printr-o reţea de peste 5.600 de oficii poştale cu acoperire naţională. Anual sunt procesate sute de milioane de trimiteri poştale şi sunt distribuite către 5.000.000 de beneficiari drepturi băneşti aferente sistemului public de pensii, al asigurărilor sociale de stat, IOVR, agricultori şi pensii militare.