Venitul net din dobânzi s-a diminuat în primele noua luni din 2013 la 3,652 miliarde euro, faţă de 3,969 miliarde euro în aceeaşi perioadă din 2012, pe fondul cererii reduse de credite şi al dobânzilor scăzute.
Venitul net din taxe şi comisioane a crescut de la 1,284 miliarde euro, la 1,346 miliarde euro, datorită majorării venitului din operaţiuni cu valori mobiliare.
Venitul net din tranzacşionare s-a îmbunătăţit de la 191,4 mil. euro la 241,0 mil. euro.
Venitul operaţional brut s-a situat la 5,239 miliarde euro, în scădere cu 3,8% faţă primele nouă luni din 2012, când a fost de 5,445 miliarde euro.
Managementul riguros al costurilor a condus la reducerea cheltuielilor administrative generale, cu 2,9%, de la 2,826 miliarde euro, la 2,743 miliarde euro.
Această evoluţie a determinat raportarea unui profit operaţional de 2,496 miliarde euro, în scădere cu 4,7% faţă de 2,618 miliarde euro în primele nouă luni din 2012. Raportul cost/venit s-a situat la 52,4%, faţă de 51,9% cu un an înainte.

Costurile de risc au înregistrat o evoluţie pozitivă şi au scăzut cu 14,0%, la 1,26 miliarde euro, respectiv 129 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor către clienţi (1-9 2012: 1.465,3 mil. euro, respectiv 146 puncte de bază).
Rata creditelor neperformante s-a situat la 9,6% la 30 septembrie 2013 (sfârşitul anului 2012: 9,2%), pe fondul reducerii portofoliului de credite şi al noilor credite neperformante aferente segmentului de proprietăţi imobiliare comerciale. Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit la 63,0% (31 decembrie 2012: 62,6%).
Poziţia "alte venituri operaţionale" s-a situat la -578,5 mil. EUR faţă de -214,0 mil. EUR în ianuarie-septembrie 2012, în principal ca urmare a efectelor extraordinare pozitive ca sold înregistrate în perioada anterioară, precum şi efectelor negative extraordinare (vânzarea subsidiarei din Ucraina, taxarea extraordinară din Ungaria, amortizarea fondului comercial în Croaţia) în sumă de 157,4 mil. EUR în primele noua luni din 2013.
Taxele bancare şi pe tranzacţii financiare din Austria, Ungaria şi Slovacia au avut un impact negativ de 247,1 mil. EUR (1-9 2012: 173,0 mil. EUR). Impozitul pe profit a beneficiat de pe urma unui efect pozitiv extraordinar de 127,7 mil. EUR, înregistrat în România.
Totalul activelor însuma 207,9 mld. EUR la 30 septembrie 2013 (sfârşitul anului 2012: 213,8 mld. EUR). Reducerea acestei poziţii faţă de sfârşitul anului 2012 a fost determinată în principal de scăderea volumului de active şi diferenţele din reevaluare