”Participant” se referă la orice persoană, inclusiv operatori de sisteme de transport, care se angajează în tranzacţii, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacţionare pe una sau mai multe pieţe angro. Potrivit documentului citat, instituirea registrului naţional al participanţilor la piaţă se realizează în termen de trei luni de la data la care Comisia adoptă actele de punere în aplicare privind cerinţele de raportare a tranzacţiilor.
Deoarece este probabil ca aceste acte să fie emise în luna septembrie a.c., ANRE consideră necesar începerea procesului de pregătire a înscrierilor în registrul naţional.
De asemenea, registrul asociază un cod de identificare unic pentru fiecare participant la piaţă şi conţine informaţiile necesare identificării participantului la piaţă, chiar și detalii relevante legate de numărul său de TVA, locul în care este stabilit, persoanele responsabile pentru deciziile sale operaţionale şi cele referitoare la tranzacţii, dar şi operatorul sau beneficiarul final al activităţilor de tranzacţionare ale participantului la piaţă.
Conform aceleiași surse, participanţii la piaţă se obligă să raporteze către ACER tranzacţiile, inclusiv ordinele de tranzacţionare de pe pieţele angro.