Există nouă greşeli majore pe care companiile trebuie să le evite pentru a construi centre de date de succes, spun reprezentanții APC by Schneider Electric. „Multe centre de date sunt operate în afara unor limite sigure de capacitate sau fără a se asigura spaţiu pentru extindere. De asemenea, există multe centre de date aglomerate sau învechite care împiedică dezvoltarea afacerii. Intrarea în viteză pe piaţă este vitală pentru a avea succes şi, deseori, din cauza unei planificări confuze, multe centre de date sunt deja depăşite din punct de vedere tehnologic înainte de a fi finalizate”, a declarat Mirela Danciu, Vicepreşedinte APC by Schneider Electric.
Topul celor mai mari nouă greşeli pe care companiile trebuie să le evite când construiesc sau extind un centru de date sunt următoarele:
1. Neluarea costului total de proprietate (CTP) în considerare
Concentrarea doar pe costul de capital este o capcană des întâlnită. În planificare trebuie incluse şi costurile operaţionale şi mentenanţă (OpEx). Fără a calcula un buget de cheltuieli operaţionale şi de mentenanţă pentru o perioadă de trei-şapte ani, este imposibilă construirea unui model de recuperare a investiţiei (ROI) care să susţină decizii inteligente de business. Astfel, la construirea sau extinderea unui centru de date de tip „business-critical”, cea mai bună abordare trebuie să se concentreze pe trei parametri CTP: cheltuielile de capital, cele operaţionale şi de mentenanţă şi costurile cu energia. 
2.   Estimarea greşită a costurilor de construire
O altă greşeală comună poate apărea la estimarea costului de construire a unui centru de date. Multe astfel de estimări sunt prea scăzute şi afectează procesul de luare a deciziilor, întrucât bugetul cerut şi aprobat iniţial de către management nu este fezabil pentru proiect. Astfel, noi resurse financiare trebuie alocate, ceea ce duce la tergiversarea proiectului.
3. Stabilirea unor criterii de proiectare şi caracteristici de performanţă nerealiste
Construirea în exces implică o irosire de capital. Deseori, categoria de proiectare şi capacitatea de putere vizate nu sunt susţinute de cerinţele actuale ale afacerii. Este important ca mai întâi să fie stabilite criteriile de proiectare şi caracteristicile de performanţă, iar apoi bugetul cheltuielilor de capital şi operaţionale să fie construit în jurul acestora.
4. Alegerea locaţiei înainte de stabilirea criteriilor de proiectare
Deseori, companiile încep să caute o locaţie pentru construirea unui centru de date înainte de a stabili criteriile de proiectare şi caracteristicile de performanţă. Problema selectării premature a locaţiei constă în faptul că locaţia aleasă poate să nu îndeplinească toate cerinţele de proiectare. Spre exemplu, centrele de date de tip „business-critical” necesită o listă lungă de criterii de locaţie care, de obicei, nu se pot regăsi în spaţii cu mai mulţi chiriaşi, fără a presupune costuri mult mai mari de construire sau fără a limita posibilităţile de extindere pe viitor.
5. Planificarea spaţiului înainte de stabilirea criteriilor de proiectare
Găzduirea tuturor componentelor infrastructurii unui centru de date poate necesita un spaţiu destul de extins. Multe companii îşi planifică spaţiul de construire a unui centru de date luând în considerare numai echipamentele IT, însă sistemele mecanice şi electrice necesită şi ele un spaţiu considerabil. De aceea, pentru a conceptualiza spaţiul total necesar şi pentru a răspunde tuturor cerinţelor centrului de date, este foarte importantă determinarea criteriilor de proiectare înainte de dezvoltarea planului de spaţiu.
6. Proiectarea bazată pe o estimare greşită a viitorului
Companiile îşi pot periclita dezvoltarea afacerilor folosind un „glob de cristal” atunci când încearcă să facă previziuni legate de evoluţia nevoilor lor, întrucât totul poate şi va suferi modificări. Tocmai de aceea, proiectarea modulară şi flexibilă este cheia către un succes pe termen lung. Este foarte important pentru companii să se asigure că proiectul permite modificări ulterioare.
7. O înţelegere eronată a eficienţei utilizării energiei
Eficienţa utilizării energiei (PUE) este un instrument folositor de a aduce şi a măsura eficienţa. Totuşi, de multe ori, companiile îşi stabilesc un obiectiv PUE fără a se gândi la toţi factorii care trebuie luaţi în calcul. Este importantă folosirea instrumentului PUE pentru a atinge toate obiectivele afacerii, însă fără a cădea în capcana unei formule de calcul utilizate eronat doar pentru a justifica bugetele cheltuielilor totale de capital şi operaţionale.
8. O înţelegere greşită a certificării LEED
Obţinerea unei certificări LEED nu ar trebui să fie un obiectiv ulterior construirii centrului de date, ci ar trebui să fie vizată încă din timpul dezvoltării conceptului de proiectare, deşi certificarea oficială va fi acordată după finalizarea proiectului. O firmă calificată sau de consultanţă în certificarea LEED poate fi implicată în proiect încă de la începutul procesului de planificare. De asemenea, acest proces implică anumite costuri suplimentare care trebuie luate în calcul la estimarea bugetului.
9. O proiectare prea complicată
Obiectivele de redundanţă generează o complexitate care poate afecta succesul construirii unui centru de date. Complexitatea înseamnă, de obicei, mai multe echipamente şi componente, ceea ce implică mai multe puncte de eşec. În plus, costurile operaţionale şi de mentenanţă pot creşte exponenţial. De asemenea, sistemele complexe măresc şi riscul operaţional, întrucât cele mai multe disfuncţionalităţi ale centrelor de date sunt cauzate de erori umane.