Deşi această cifră este mai mică decât cifra din 2011, valoarea mărfurilor interceptate este în continuare ridicată, la aproape 1 miliard de euro.

Raportul furnizează, de asemenea, date statistice privind tipul, provenienţa şi metoda de transport a produselor contrafăcute reţinute la frontierele externe ale UE. Ţigările au reprezentat un număr mare de interceptări (31%), diverse mărfuri (de exemplu, sticle, lămpi, adeziv, baterii, detergent pudră) au reprezentat cea de-a doua categorie ca importanţă (12%), urmată de materiale de ambalare (10%). Coletele poştale şi de curierat au reprezentat în continuare aproximativ 70% dintre intervenţiile vamale în 2012, cu 23 % de reţineri în domeniul traficului poştal privind medicamentele.

‘Serviciile vamale ale UE se află în prima linie de apărare împotriva produselor contrafăcute care subminează întreprinderile care desfăşoară activităţi legale. Raportul de astăzi arată intensitatea şi importanţa acţiunilor serviciilor vamale în acest domeniu. Voi continua să insist în favoarea unei şi mai bune protejări a drepturilor de proprietate intelectuală în Europa, prin intermediul conlucrării cu partenerii internaţionali, cu sectoarele industriale şi cu statele membre’, a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă.

În ceea ce priveşte locul de provenienţă al mărfurilor contrafăcute, China rămâne în continuare principala sursă. Totuşi, pentru anumite categorii, alte ţări au fost principalele surse, cum ar fi Marocul pentru alimente, Hong Kong pentru CD-uri/DVD-uri şi alte produse din tutun (în principal ţigările electronice şi umpluturile lichide pentru acestea) şi Bulgaria pentru materiale de ambalaj. Aproximativ 90 % din totalul cazurilor oprite în vamă fie au fost distruse, fie au făcut obiectul unor acţiuni în justiţie pentru identificarea încălcării.

Potrivit Strategiei UE 2020, protecţia DPI reprezintă una dintre pietrele de temelie ale economiei UE şi un factor determinant pentru creşterea sa viitoare în domenii precum cercetarea, inovarea şi ocuparea forţei de muncă. Asigurarea respectării efective a DPI este, de asemenea, esenţială pentru sănătate şi siguranţă, deoarece anumite produse contrafăcute (cum ar fi produsele alimentare, produsele pentru întreţinere corporală şi jucăriile pentru copii), care sunt fabricate într-un mediu nereglementat, pot reprezenta o ameninţare serioasă la adresa cetăţenilor.

Serviciile vamale ale UE joacă un rol extrem de important în oprirea intrării în UE a produselor cu privire la care există suspiciunea că ar încălca drepturile de proprietate intelectuală. Începând cu anul 2000, Comisia a publicat un raport anual privind activităţile vamale în ceea ce priveşte protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste rapoarte, bazate pe datele transmise Comisiei de către administraţiile vamale naţionale, sunt o contribuţie importantă la analiza încălcării DPI în Uniune realizată de autorităţile vamale şi pentru instituţii UE precum Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală.