Potrivit regulamentului, în cazul în care pe pieţele menţionate apare o dispută, cele două părţi trec întâi printr-o etapă de conciliere. Dacă nici în această etapă nu este soluţionată disputa, partenerii din contracte merg mai departe în faţa unor comisii constituite la nivelul ANRE.

Comisia de soluţionare a disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică este alcătuită din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre specialiştii ANRE cu vechime de cel puţin 8 ani în sectorul energiei electrice, demonstrează regulamentul.

În cazul pieţei de gaze, Comisia de soluţionare a disputelor este formată din 5 membri numiţi prin decizia preşedintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre salariaţii ANRE care au o vechime de cel puţin 5 ani în acest sector.

În document se mai arată că, pentru pregătirea audierii, Comisia poate solicita părţilor, în scris, informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult zece zile de la primirea cererii de declanşare a procedurii de soluţionare a disputelor. Părţile au obligaţia depunerii acestora în termen de cel mult cinci zile de la data primirii solicitării.
Hotărârea Comisiei are caracter obligatoriu şi definitiv, iar pentru căi de atac solicitanţii se pot adresa secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

Dacă un membru al Comisiei are un alt punct de vedere faţă de ceilalţi, acest lucru va fi menţionat în procesul verbal, iar opinia separată şi motivarea acesteia se anexează la hotărâre şi se semnează de către persoana care a formulat-o, potrivit Agerpres. Pe durata desfăşurării procedurii, dar nu mai târziu de data la care se emite hotărârea finală, părţile pot soluţiona pe cale amiabilă disputa apărută. În acest caz, părţile nu mai au dreptul să revină ulterior la ANRE cu o nouă cerere având acelaşi obiect.