Beneficiarii acestui tip de adeverinţă sunt fermierii selectaţi la controlul pe teren (clasic sau teledetecţie), dar numai după finalizarea acestor controale.

De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită din SAPS, denominată în lei, pentru creditele acordate de Banca Creditoare până la data de 29 septembrie 2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului, iar pentru creditele acordate de Banca Creditoare începând cu data de 30 septembrie 2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 30 septembrie 2013.

În cadrul acestui tip de convenţie, Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, toate convenţiile încheiate între APIA, bancă şi fond de garantare fiind postate pe site-ul APIA.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, centrul judeţean/local APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2013 va elibera o adeverinţă prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru SAPS 2013 şi că au fost finalizate controalele şi verificările administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/23 iulie 2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi APIA, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin APIA, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, banca trebuie să facă dovada că, în perioada 2008-2012, a acordat credite beneficiarilor axei I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007-2013.
Sursa: Agerpres