Astfel, având în vedere efectivul salariaţilor, de 4.360.500 persoane la sfârşitul lunii martie 2013, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, s-au înregistrat 1,21 pensionari la un salariat, faţă de 1,23 pensionari la un salariat, la finele anului trecut, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Din total, 88,98% erau pensionari de asigurări sociale de stat (4.678.750 persoane) şi 11,02% pensionari agricultori (579.220 persoane).

Conform informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Pensii Publice, în luna martie 2013, din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, 29,52% aveau pensii sub 650 lei (pensia medie fiind de 812 lei). Salariul minim brut pe economie era, la nivelul lunii martie 2013, 750 lei şi câştigul salarial mediu brut 2.231 lei, pensia medie reprezentând 36,39% din câştigul salarial mediu brut şi 50,22 % din câştigul salarial mediu net (1.617 lei).

La 31 martie 2013, comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mic cu 36.200 persoane, iar pensia medie a fost mai mare cu 34 lei. Astfel, în această perioadă pensia medie, pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, a crescut cu 4,37 %, în timp ce indicele preţurilor de consum a crescut cu 5,25 %, rezultând o depreciere în termeni reali a pensiei medii.

La sfârşitul lunii martie 2013, proporţia cea mai mare din cadrul pensionarilor de asigurări sociale de stat o aveau pensionarii pentru limită de vârstă – 70,21 %, corespunzătoare unui număr de 3.284.996 persoane. Raportată la pensia totală a pensionarilor de asigurări sociale de stat (812 lei), pensia acestora (935 lei) a fost în luna martie 2013 cu 15,15 % mai mare, respectiv cu 123 lei.

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, femeile reprezentau 58,84%, iar pentru limită de vârstă 53,7%. Pentru toate categoriile, femeile aveau pensii mai mici decât bărbaţii.

În ceea ce priveşte pensionarii proveniţi din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, în număr de 579.223 persoane la sfârşitul lunii martie 2013, 89,86% primeau pensii pentru limită de vârstă, 1,10% pensii de invaliditate şi 9,04% pensii de urmaş.

Pensia medie era de 328 lei, cu 15 lei mai mare decât în luna martie 2012. Pensionarii cu limita de vârstă aveau o pensie medie de 347 lei, cu 15 lei mai mare decât în luna martie 2012.

La sfârşitul lunii martie 2013 se aflau în plată 868 de beneficiari de ajutor social tip pensie, cu 189 persoane mai puţin decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, ajutorul social mediu pe care l-au primit fiind în cuantum de 200 lei.

În trimestrul I 2013 s-au acordat conform Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, drepturi în valoare medie de 133 lei/persoana pentru 160.547 persoane, cu 24.725 persoane mai puţin faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut.

În privinţa evoluţiei pensiilor private (Pilonul II) din România, la 31 martie 2013, tendinţa manifestată de la începutul funcţionării sistemului este în trend ascendent constant. La sfârşitul lunii martie 2013, 5.886.606 persoane participau la fondurile de pensii administrate privat Pilonul II, cu 237.388 (4,20%) persoane mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Cei mai mulţi participanţi la sistemul pensiilor private sunt cei cu vârste cuprinse între 25-35 ani (2.307.268 persoane).
Sursa: Agerpres