Mai mult, odata cu introducerea de medicamente noi, aplicarea taxei în mod unitar ar afecta grav producătorii de medicamente generice, care nu beneficiază de pe urma introducerii de noi molecule pe listă, şi ar duce la dispariţia de pe piaţa a medicamentelor cu preţ accesibil. Potrivit estimărilor APMGR (Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România), introducerea în sistemul de decontare a medicamentelor aflate în prezent pe lista de așteptare va determina un consum suplimentar de peste 500 milioane RON/an, care se va dovedi greu de controlat în condițiile în care valoarea medicamentelor neachitate pentru perioada 2011-2012 se ridică la 3 miliarde RON.
Reprezentanţii APMGR vor continua dialogul cu Ministerul Sănătăţii pentru punerea în practică a unei taxe clawback echitabile, care să asigure accesul populaţiei la tratament farmaceutic în condiţii de eficienţă financiară.  
Pentru accesul populaţiei la tratamente inovatoare, APMGR consideră extrem de importante criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale ("HTA") în România aflate în proces de consultare publică. În urma discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Sănătății, APMGR consideră că proiectul propus reunește un set de criterii care pot oferi o evaluare științifică obiectivă, transparentă și nondiscriminatorie a medicamentelor noi propuse pentru a fi întregistrate în sistemul de decontare românesc, aceștia fiind, de altfel, termenii angajamentului Guvernului român față de Fondul Monetar Internațional în scrisorile de intenție precedente.
"Un set de criterii care să aleagă pentru a fi compensate acele medicamente care aduc cu adevarat ceva nou din punct de vedere medical și, în condiții de eficiență bugetară, oferă garanția sustenabilității sistemului public de sănătate", a declarat Dragoș Damian, președinte APMGR.