Suma de 19.595.436 dolari era aferentă componentei implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă şi a asistenţei tehnice care nu mai poate fi realizată până la data limită de tragere a împrumutului, respectiv 28 februarie.

De asemenea, prin amendamentele convenite s-a decis actualizarea definiţiei privind ‘Costurile operaţionale’ aferente activităţii Unităţii de Management a Proiectului, dar şi restructurarea indicatorilor de evaluare şi monitorizare a performanţelor Proiectului cuprinşi în Scrisoarea suplimentară nr. 2, în sensul renunţării la indicatorii de evaluare aferenţi componentelor privind Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă.

Prin aceste amendamente nu se determină noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial între părţi şi se reduc obligaţiile financiare ale României faţă de BIRD şi, respectiv, efortul bugetar.

Modificările au fost convenite prin amendamentul 3 semnat la Washington pe 7 februarie şi la Bucureşti pe 19 februarie şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie şi
11 martie, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului ‘Economia bazată pe cunoaştere’, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005.
Sursa: Agerpres