Indicele de Progres Social, care a evaluat 50 de țări în funcție de performanțele lor sociale și de mediu, a fost realizat de profesorul Porter și inițiativa The Social Progress Imperative. Ei colaborează cu economiștii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) și organizații internaționale de referință în domeniul antreprenoriatului social, în mediul de afaceri, filantropie și învățământ, precum Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Cisco, Fundația Skoll, Fundación AVINA sau Compartamos Banco.  

Acest indicator este calculat doar în funcție de măsurile sociale și de protecție a mediului menite să acopere nevoile de bază, premisele pentru bunăstare și oportunitate. Pentru fiecare țară evaluată, indicele arată care sunt zonele pe care trebuie să se pună un accent mai mare pentru a îmbunătăți nivelul de trai al oamenilor. La calcularea sa au fost utilizate tehnici statistice riguroase și informații furnizate de surse de referință la nivel internațional, cum ar fi Banca Mondială și Organizația Mondială a Sănătății.

„Creșterea economică nu determină neapărat progresul social, după au demonstrat-o Primăvara Arabă din 2011 și cei zece ani de provocări cu care s-a confruntat Mexicul. Înțelegerea pe care am avut-o despre succes atât în planul de afaceri, cât și economic, a fost până acum incompletă. Eforturile anterioare menite să meargă dincolo de măsurătorile economice sunt importante ca punct de plecare, însă este nevoie de o abordare comprehensivă, holistică și riguroasă. Indicele de Progres Social urmărește să acopere aceste aspecte”, exemplifică profesorul Porter.

Potrivit lui, progresul social depinde de opțiunile la nivel de politici, investiții și capacitatea de implementare de care dispun partenerii sociali din guvern, societatea civilă și mediul de afaceri. Iar acțiunea trebuie să fie catalizată la nivel de țară. Partenerii trebuie informați și motivați să colaboreze și să dezvolte o abordare atotcuprinzătoare pentru dezvoltare.

Inițiativa Social Progress Imperative susține că indicatorii tradiționali de creștere economică nu reflectă în totalitate progresul unei țări. Chiar dacă un venit mai mare atrage cu certitudine un nivel de trai mai ridicat, progresul social poate fi posibil chiar și la nivele de venit relativ modeste; în mod similar, dezvoltarea unei societăți cu venituri ridicate poate regresa în timp.
 
Nicio țară nu s-a plasat în prima jumătate a clasamentului pentru toate cele 12 componente ale Indicelui de Progres Social – Hrană și Asistență medicală de bază; Aer, Apă și Salubritate; Adăpost; Siguranță personală; Acces la cunoștințe de bază; Acces la informație și comunicare; Sănătate și Bunăstare; Sustenabilitatea ecosistemului; Drepturile personale; Acces la educație superioară; Libertate și alegere individuală; Egalitate și Includere.

Câteva concluzii cheie:
 
·    Punctajul obținut la componenta Sănătate și bunăstare nu este corelat cu nivelul cheltuielilor pentru sănătate ca procent din PIB pentru cele 16 țări din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) incluse în index. Acest lucru semnalează potențiale provocări pentru țările care cheltuie cel mai mult pe sănătate. Statele Unite, de exemplu, ocupă locul întâi la acest capitol (Cheltuieli pentru sănătate pe cap de locuitor), dar se plasează abia pe locul 11 din 16 țări OCDE la componenta Sănătate și Bunăstare din Indicele pentru Progres Social;  
·    Spania: plasată pe locul 10 în clasamentul general, respectiv 11 în clasamentul realizat în funcție de PIB, dar pe 22 la capitolul Libertate și alegere individuală;
·    Rezultatele Suediei (locul 1) și ale Marii Britanii (locul 2) arată performanțe susținute pe trei dimensiuni ale progresului social – nevoi de bază, premise pentru bunăstare și oportunitate; prin comparație, Statele Unite au obținut rezultate mai slabe la categoria premise pentru bunăstare, iar Germania și Franța la oportunitate. Aproape toate țările bogate înregistrează rezultate slabe în ceea ce privește Sustenabilitatea ecosistemului – cu precădere țările mari și bogate în resurse naturale precum Australia (locul 46), Canada (47) și Statele Unite (48).

„Indicele pentru Progres Social arată că țări cu PIB-uri diferite pot avea nivele diferite de progres social. Anticipăm un transfer surprinzător de cunoștințe în următorii ani, pe măsură ce partenerii din guverne, societate civilă și afaceri ce au înregistrat performanțe se documentează și își împărtășesc strategiile”, spune Michael Green, Director Executiv Social Progress Imperative.  

De asemenea, potrivit lui Heather Hancock, Managing Director at Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte consideră că mediul de afaceri are un rol fundamental în conturarea și crearea societății viitorului. ”Nu putem rezolva marile provocări ale prezentului, la nivel global și regional, decât printr-o colaborare strânsă între guvern, mediul de afaceri și societatea civilă, pentru a identifica soluții noi și inovatoare care să creeze un viitor sustenabil și prosper pentru toată lumea. Credem că Indicele de Progres Social va ajuta mediul de afaceri să înțeleagă unde și cum se poate implica, facilitând prioritizarea deciziilor de investiții sociale și catalizând acțiunea colectivă”, spune acesta.

Indicele de Progres Social este primul proiect al Social Progress Imperative și face parte dintr-un set mai larg de inițiative care contribuie la generarea unui impact pozitiv asupra vieții oamenilor a deciziilor strategice și de investiții pe care le adoptă guvernele, sectorul public și societatea civilă.