”Ministerul Transporturilor dezminte public declaraţiile tendenţioase, nefondate şi nesusţinute ale domnului Lucian Isar şi ne rezervăm dreptul de a-l acţiona în judecată”, spun oficialii instituției într-un comunicat de presă.
Referitor la declaraţia fostului preşedinte al CA al CFR, potrivit căreia nu a existat un motiv oficial de respingere a planului de administrare în cazul CFR, Ministerul Transporturilor subliniază că Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a solicitat Consiliului de Administraţie (CA) revizuirea şi completarea primei forme a planului de administrare, cu obiective cuantificate conform prevederilor din ordonanţa corporativă şi, nu în ultimul rând, corelarea acestuia cu angajamentele asumate de Guvern, MT şi ale CNCF CFR SA în cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale.

Nefiind îndeplinite aceste obiective, reprezentanţii AGA au respins în unanimitate, planul de administrare revizuit, conform OUG 109/2011, art. 30 (3), precizează MT.

Deşi continuarea şi susţinerea proiectelor cu finanţare europeană nu a reprezentat o prioritate pentru fosta conducere, menţionăm că serviciile de consultanţă pentru proiectele de reabilitare pe anumite tronsoane de pe Coridorul IV Paneuropean sunt asigurate de echipe de specialişti, formate din personal cu studii superioare, atestat MLPAT pentru dirigenţia de şantier, care să asigure temporar serviciile de supervizare până la adjudecarea contractului de Consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii si instalaţii. Proiectul tehnic pus la dispoziţia echipelor de supervizare şi a constructorilor este proiectul tehnic care a fost întocmit pe baza studiilor de fezabilitate, aprobate de Comisia Europeană, prin cererile de finanţare, se mai arată în comunicat.

Potrivit MT, CE a fost, de asemenea, informată, în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii instituţiilor implicate în implementarea proiectelor, despre constituirea acestei unităţi şi a recomandat cooptarea unui expert independent care să certifice respectarea tuturor cerinţelor, conform proiectului. Reprezentanţii JASPERS (consultantul care a avizat cererile de finanţare) şi-a arătat disponibilitatea de a susţine acest demers.

De asemenea, MT reaminteşte că procedurile pentru achiziţia serviciilor de consultanţă au demarat la sfârşitul în 2011, an în care nu erau semnate contractele de lucrări. În urma contestaţiilor depuse de ofertanţi, în repetate rânduri, procedura a fost anulată, prin deciziile CNSC.