Astfel, având în vedere efectivul salariaţilor de 4, 3 milioane de persoane de la sfârşitul lunii decembrie 2012, s-au înregistrat 1,23 pensionari la un salariat.

Din total, 88,77% erau pensionari de asigurări sociale de stat (4.693.600 persoane) şi 11,23% pensionari agricultori (593.300 persoane).

La 31 decembrie 2012, comparativ cu sfârşitul anului anterior, numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mic cu 37.700 persoane, iar pensia medie a fost mai mare cu 1 leu.

În această perioadă, pensia medie a crescut cu 0,13%, în timp ce indicele preţurilor de consum a crescut cu 4.95 %, rezultând o depreciere în termeni reali a pensiei medii.

La sfârşitul lunii decembrie 2012, proporţia cea mai mare din cadrul pensionarilor de asigurări sociale de stat o aveau pensionarii pentru limită de vârstă – 69,93 %, corespunzătoare unui număr de 3.282.240 persoane. Raportată la pensia totală a pensionarilor de asigurări sociale de stat (778 lei) pensia acestora (899 lei) a fost în luna decembrie 2012 cu 15,55 % mai mare, respectiv cu 121 lei.

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, femeile reprezentau 59,23%, iar pentru limită de vârstă 53,52%. Pentru toate categoriile femeile aveau pensii mai mici decât bărbaţii.

Conform informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Pensii Publice, în luna decembrie 2012, din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, 29,82% aveau pensii sub 740 lei (pensia medie fiind de 778 lei). Salariul minim brut pe economie era la nivelul lunii decembrie 2012, 700 lei şi câştigul salarial mediu brut 2.343 lei, pensia medie reprezentând 33,21% din câştigul salarial mediu brut şi 45,85 % din câştigul salarial mediu net (1.697 lei).

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat, la 31 decembrie 2012, 2.415.770 persoane (51,47%) au ieşit la pensie după intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000. Dintre aceştia, 1.397.370 persoane (57,11%) primeau pensie pentru limită de vârstă, 615.540 persoane (25,48%) pensie de invaliditate şi 273.880 persoane (11,75%) pensie de urmaş, pensie anticipată 11.950 persoane (0,49%) şi pensie anticipată parţial 107.040 persoane (4,43%).

Se observă diferenţierea între regiuni a numărului de pensionari de asigurări sociale de stat, cei mai mulţi înregistrându-se în regiunea Sud-Muntenia (739.800 persoane), Bucureşti (489.440 persoane) şi în judeţul Prahova (195.940 persoane), în timp ce în judeţele Covasna şi Tulcea se găsesc mai puţin de 45.000 pensionari.
Pensia medie era de 314 lei, cu 2 lei mai mare decât în luna decembrie 2011. Pensionarii cu limita de vârstă aveau o pensie medie de 333 lei, cu 2 lei mai mare decât în luna decembrie 2011.

Sursa: Agerpres