”Produsul Intern Brut (PIB) – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2012 a fost de 153,008 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de trimestrul II 2012. În serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2012 a fost de 168,540 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,6% faţă de trimestrul III 2011”, se arată în comunicatul INS.

În trimestrul II din 2012, PIB-ul a fost de peste 149,51 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 0,5% faţă de trimestrul I 2012, pe datele ajustate sezonier, iar în serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul II 2012 a fost de 138,25 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,1% faţă de trimestrul II 2011.

Potrivit datelor INS, în ramura ”Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport” s-a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate (+13,8%), urmată de tranzacţii imobiliare (+10,4%) şi de activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+8,1%). Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+4,1%) şi în comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,8%).

Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şi pescuit (-29,8%). De asemenea, reduceri ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în administraţie publică şi apărare, în asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-1,3%), construcţii (-0,7%), industrie (-0,3%) şi intermedieri financiare şi asigurări (-0,1%). Volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat s-a majorat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 9%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, în trimestrul III din 2012, cererea internă a crescut cu 0,1 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011, în special ca urmare a creşterii semnificative a formării brute de capital fix, cu 9,9%. Consumul final total s-a redus cu 1,6%, ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (-1,4%) şi a cheltuielilor pentru consumul final al administraţiilor publice (-2,4%).

Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a reducerii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (-4,2%) comparativ cu cel al importurilor (-1,9%).

PIB-ul estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012 a fost de 416,268 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de perioada similară din 2011.

Estimările recente ale Comisiei Naţionale de Prognoză indică un avans de 0,7% al economiei româneşti în acest an, Produsul Intern Brut urmând să ajungă la 608,5 miliarde lei.

Sursa: Agerpres