În același timp, i s-a transferat și o autorizație de demolare aferentă acestor construcții. În baza acestei autorizații, compania a decis demolarea unei clădiri cu scopul de a dezvolta un complex rezidențial. ANAF a impus companiei ajustarea TVA aferentă construcțiilor demolate – TVA dedusă la momentul achiziției.
În România, o companie care plătește TVA la achiziția de clădiri este obligată, conform regulilor de TVA, să ramburseze integral sau parțial TVA aferentă dacă le demolează. Această regulă se aplică indiferent dacă scopul cumpărătorului este de a dezvolta un proiect imobiliar pe respectivul teren sau de a reconstrui ori moderniza clădirea demolată.
În urma judecării cazului, Curtea Europeană de Justiție a decis că TVA dedusă la achiziția unei construcții nu se ajustează dacă această construcție este demolată în vederea realizării unui complex rezidențial.
Curtea menționează că achiziționarea bunurilor imobile și distrugerea lor ulterioară în vederea realizării unor construcții mai moderne pot fi considerate ca fiind o serie de operațiuni economice legate între ele având ca obiect realizarea de operațiuni taxabile. În aceste condiții, compania are dreptul de a deduce TVA aferentă achiziționării construcțiilor.
Mai mult, Curtea precizează că demolarea construcțiilor în discuție pentru care s-a dedus TVA la achiziție nu determină o obligație de regularizare a deducerii inițiale a TVA aferentă.
În România, multe companii din domeniul imobiliar au fost obligate să ajusteze (ramburseze) TVA către bugetul de stat pentru clădirile vechi achiziționate cu TVA și demolate ulterior, chiar dacă scopul a fost dezvoltarea unor proiecte imobiliare.
„Încă o dată ni se confirmă clar de către Curtea Europeană de Justiție că atât legislația privind regimul TVA din România, cât și punerea în practică a acesteia de către autoritățile fiscale încalcă grav normele europene și implicit drepturile contribuabililor. În mod clar, achiziția clădirilor vechi se face în scopul desfășurării activității economice a societății. Inspectorii fiscali și-au bazat practica atât pe legislația națională extrem de restrictivă, cât și pe necunoașterea principiilor legislației comunitare. Astfel, dezvoltatorii au pierdut sume importante de bani”, spune Pieter Wessel, Partener Deloitte Tax.