Directorii departamentelor de fiscalitate din cadrul celor mai mari companii de pe plan mondial au afirmat, într-un sondaj realizat de Ernst & Young, că şi-au intensificat eforturile de a obţine plusvaloare prin eficientizare fiscală în cadrul procesului de fuziuni şi achiziţii.

Aproximativ două treimi dintre cei chestionaţi au afirmat că tranzacţiile derulate de companiile lor atrag din ce în ce mai frecvent atenţia autorităţilor fiscale naţionale. S-a înregistrat o creştere semnificativă în acest sens, comparativ cu anul 2011, când procentul celor care considerau că tranzacţiile atrag atenţia autorităţilor a fost de numai 49%, arată sondajul.

Raportul anual ”Global Mergers & Aquisitions tax survey and trends – The tax director’s search for value” arată că 54% dintre companiile multinaţionale acordă o importanţă sporită aspectelor fiscale, comparativ cu situaţia existentă în urmă cu trei ani. 84% dintre directorii departamentelor de fiscalitate afirmă că se concentrează mai mult asupra identificării metodelor de eficientizare fiscală cu scopul reducerii costurilor şi îmbunătăţirii rentabilităţii tranzacţiilor. 34% dintre aceştia au precizat că au contribuit la plasarea companiilor lor într-o poziţie favorabilă realizării de potenţiale achiziţii, adesea chiar înainte ca posibila ţintă să fie disponibilă pe piaţă.

La sondaj au participat directori ai departamentelor de fiscalitate din 150 de multinaţionale prezente pe 14 pieţe importante. Două treimi dintre aceste companii au înregistrat venituri de peste cinci miliarde dolari.

”Aspectele de ordin fiscal joacă un rol din ce în ce mai important în tranzacţii, atât în ceea ce priveşte eficientizarea tranzacţiei propriu-zise, cât şi în privinţa eficienţelor financiare pe termen lung. Provocarea pentru directorii departamentelor de fiscalitate este să identifice, să cuantifice şi, ulterior, să dea plusvaloare în contextul actual de piaţă. Putem remarca faptul că aceşti directori se adaptează, diversificându-şi zonele în care caută valoare”, explică Miruna Enache, partener fiscalitate în tranzacţii la Ernst & Young România, citată de Agerpres.

Studiul a evidenţiat că interesul crescut al directorilor din cadrul departamentelor de fiscalitate pentru activităţile de fuziuni şi achiziţii este strâns legat de înăsprirea, în acest sens, a legislaţiei fiscale la nivel mondial. 73% dintre cei chestionaţi au menţionat că acordă tot mai multă importanţă ”complexităţii sporite a legislaţiei fiscale care afectează tranzacţiile”, în timp ce 68% dintre respondenţi consideră un motiv de îngrijorare intensificarea atenţiei acordate de autorităţi.

De asemenea, sondajul a evidenţiat faptul că directorii departamentelor de fiscalitate joacă un rol tot mai important în determinarea valorii tranzacţiilor, monitorizând în acest scop o gamă extinsă de aspecte fiscale. Cel mai important dintre acestea îl constituie combinarea activităţilor post-tranzacţie, 83% dintre directorii chestionaţi menţionând acest aspect ca sursă de plusvaloare pentru tranzacţie, comparativ cu 73% în anul 2011.

69% dintre directorii departamentelor de fiscalitate au afirmat că activităţile de planificare întreprinse cu scopul reducerii expunerii tranzacţiilor realizate la riscul valutar au un impact semnificativ pentru valoarea tranzacţiei.

Directorii departamentelor de fiscalitate se implică tot mai mult în deciziile iniţiale privind vânzarea de active sau companii. Mai bine de jumătate dintre cei chestionaţi au declarat că re-evaluează structura organizaţională a grupurilor de companii cu scopul facilitării viitoarelor vânzări, dacă va fi necesar. Sondajul a subliniat rolul determinant al directorilor departamentelor de fiscalitate în identificarea situaţiilor în care vânzarea poate aduce profit şi în evitarea pierderilor ce pot rezulta în urma tranzacţiilor.

48% dintre cei chestionaţi (comparativ cu 54%, în 2011) au preconizat că organizaţiile acestora vor fi implicate în derularea de tranzacţii vizând o companie din ţările BRIC în următoarele 12 luni. Per total, China rămâne destinaţia favorită (28%) pentru realizarea de investiţii, Brazilia şi India ocupând următoarea poziţie în clasamentul preferinţelor (ambele cu 21%). Africa a fost regiunea cel mai frecvent desemnată drept cea mai populară destinaţie pentru investiţii, în afara ţărilor din zona BRIC. Potrivit studiului, aspectele de ordin fiscal intervin, de regulă, în stadiile incipiente ale tranzacţiilor pe pieţele cu creştere rapidă, permiţând directorilor departamentelor de fiscalitate să estimeze corect valoarea şi riscurile asociate acestor investiţii.

Ernst & Young este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 167.000 de angajaţi în 700 de birouri din 140 de ţări şi venituri de aproximativ 24,4 miliarde dolari în anul 2012. În România, Ernst & Young este unul dintre liderii de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992, şi are peste 500 angajaţi.