Miniştrii vor mai dezbate un proiect de ordonanţă de urgenţă privind ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la împrumutul pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii (DPL-DDO), semnat la Bucureşti, la data de 11 septembrie 2012.
Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă care ar urma să fie aprobat miercuri vizează modificarea Ordonanţei Guvernului 7/2006 privind instituirea Programului de Dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural.

Guvernul va mai supune dezbaterilor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale. De asemenea, Cabinetul Ponta ar putea aproba un proiect de hotărâre referitor la ”Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013”.

Pe masa Guvernului se va afla şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul primei Sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010.

Un alt document vizează aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea, la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, potrivit Agerpres.

Miniştrii ar urma să aprobe şi un proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu.

Pe agenda şedinţei mai figurează un memorandum cu tema Aprobarea semnării Planului de Acţiune al Parteneriatului Strategic dintre România şi Republica Turcia şi altul referitor la raportul privind participarea la reuniunea informală (tip Gymnich) a miniştrilor afacerilor externe din Statele Membre UE (Paphos, 7-8 septembrie 2012).

De asemenea, va fi prezentat un raport privind analiza portofoliului existent de proiecte de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi se va face o informare privind lansarea la 15 octombrie 2012 a apelului public de proiecte pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe.