În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (6,53%, respectiv 7,04%).

Faţă de primele trei luni din acest an, în trimestrul doi costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în toate activităţile economice, cu excepţia construcţiilor (-2,61%). Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în industria extractivă (18,96%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (17,94%) şi intermedieri financiare şi asigurări (12,37%).

Majorarea componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 6,62%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 6,77%. Creşterile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 6,50%, respectiv 6,65%.

Faţă de perioada similară a anului trecut, pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în industria extractivă (15,05%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (14,11%), comerţ (9,88%), tranzacţii imobiliare (9,56%) şi intermedieri financiare şi asigurări (9,12%).

Pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă creşterea a fost de 7,04%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 7,03%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri de 7,10%, respectiv 7,09%.