Una dintre cauzele principale ale absorbţiei reduse a fondurilor europene este accesul dificil la creditare al potențiualilor beneficiari, îndeosebi a celor din mediul rural. Pentru a veni în sprijinul acestora, zilele trecute, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a încheiat un accord cu CEC Bank, prin care potențialii beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) vor putea primi, de la CEC Bank, credite preferențiale. Avantajele oferite de bancă sunt următoarele: reducerea dobânzii cu 1 p.p., la creditele acordate pentru realizarea proiectelor cu componenta din fonduri europene, în cadrul PNDR; reducerea gradului minim de acoperire cu garanţii, cu aproximativ 15%,  comparativ cu creditele- standard acordate persoanelor juridice; avans minim redus la 10% din valoarea proiectului pentru companiile start-up. „Purtăm discuții și cu alte bănci și, în funcție de ofertele acestora. MADR va semna convenţii de colaborare cu cele care au cele mai avantajoase oferte de creditare pentru agricultori“, a declarat pentru Capital ministrul agriculturii, Daniel Constantin.
PNDR- campion la accesare
Programul Național de Dezvoltare Rurală este cel mai consistent program finanțat din fonduri europene derulat de MADR.
Pentru perioada 2007-2013, alocarea financiară nerambursabilă este de  8,12 miliarde de euro, la care se adaugă contribuţia naţională de la bugetul de stat, în valoare de 1,8 miliarde de euro.
Până în momentul de față, în cadrul acestui program s-au făcut plăți în valoare de 3,8 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 39 la sută din suma alocată. Este cel mai mare grad de accesare dintre toate programele finanțate din fonduri europene.
Birocrația, bat-o vina!
Nu la fel stau lucrurile în ceea ce privește derularea celuilalt program derulat de MADR, și anume Programul Operațional pentru Pescuit (POP), unde gradul de accesare este, în momentul de față, de doar 19,29 la sută. De altfel, plățile în cadrul acestui program au fost sistate de Comisia Europeană în ianuarie 2012, ca urmare a unor deficiențe constatate în derularea lui. La solicitarea noastră, MADR precizează principala cauză care a condus la derularea greoaie a acestui program, până la sistarea plăților: „Analizând stadiul evolutiv al procesului de elaborare, aprobare şi respectiv de implementare a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, până la finele primului semestru al anului 2009, acesta arată un decalaj istoric de aproape doi ani. Această situaţie a apărut, în principal, în urma transferului Autorităţii de Management pentru POP, de la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (…) Odată cu acest transfer, întregul sistem de management şi control al programului, manualele de proceduri aferente fiecărei etape, precum şi ghidurile solicitantului au fost regândite în acord cu prevederile legale comunitare şi naţionale în vigoare şi supuse, din nou, procesului de auditare“, precizează MADR. Așadar, birocrația, bat-o vina!
În legătură cu șansele ca plățile din cadrul acestui program să fie deblocate de Comisia Europeană, ministrul agriculturii ne-a declarat: „În urma discuțiilor pe care le-am avut în ultimele zile cu reprezentanții instituțiilor europene, dar și a măsurilor pe care le-am luat pentru înlăturarea neajunsurilor din derularea acestui program, sunt destul de optimist și sper ca în cel mai scurt timp plățile să fie deblocate“.
După finalizarea discuţiilor cu celelalte bănci, vor fi analizate ofertele acestora, apoi, MADR va semna convenţii de colaborare cu cele care au cele mai avantajoase oferte de creditare pentru agricultori.
Daniel Constantin, ministrul agriculturii