La această reuniune, unde au participat miniştrii muncii din statele membre UE, s-a dezbătut, într-o sesiune plenară, ”Pachetul privind ocuparea foerţei de muncă”publicat de către Comisia Europeană. Potrivit Agerpres, participanţii au subliniat importanţa implementării de măsuri care să conducă la crearea de noi locuri de muncă, de adaptare a calificărilor la cerinţele pieţei muncii, de concentrare a eforturilor pentru creşterea ocupării tinerilor, precum şi de utilizarea potenţialului de locuri de muncă pe care îl reprezintă economia verde, sectorul de sănătate şi cel al tehnologiei IT şi comunicaţiilor.
Agenda reuniunii a mai cuprins discuţii asupra rolului partenerilor sociali, autorităţilor locale şi organizaţiilor neguvernamentale în implementarea Strategiei Europa 2020, în procesul Semestrului European. Ministrul român a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său cipriot, Sotiroula Charalambous, iar cu acest prilej a fost semnat Memorandumul de Înţelegere, în domeniul inspecţiei muncii, între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru.
Memorandumul contribuie la consolidarea cooperării între cele două ţări şi se doreşte a fi un instrument pentru diminuarea cazurilor de muncă nereglementată sau ilegală, dar contribuie şi la reducerea numărului de încălcări ale legislaţiei muncii. În cadrul discuţiilor bilaterale a fost subliniată importanţa dezvoltării cooperării între instituţiile de profil din cele două ţări, având în vedere numărul important de români care se află în Cipru şi problemele cu care aceştia se confruntă pe piaţa muncii.