Sondajul, realizat pe un eşantion de 403 persoane, a scos la iveală faptul că cei mai mulţumiţi de reprezentarea Austriei la UE sunt simpatizanţii SPOe (social-democraţii) şi ce mai puţin mulţumiţi sunt cei ai FPOe (Partidul Libertăţii în Austria).
La întrebarea ”cum sunt reprezentate interesele austriece la Bruxelles de către guvernul federal?”, persoanele intervievate au răspuns folosind note de la 1 la 5 (1 însemnând ”foarte bine”, iar 5 ”insuficient”). Media obţinută a fost de 3,58.
La întrebarea dacă se simt mai degrabă austrieci sau europeni, doar 3% au spus că sunt europeni, 35% că sunt deopotrivă austrieci şi europeni, iar 58% se simt mai degrabă austrieci.
Cel mai mare avantaj al apartenenţei la UE este considerat de 74% dintre persoanele intervievate faptul că pot călători nestingheriţi. 68% consideră că moneda comună este un avantaj.