Comisia de evaluare a ofertelor va fi formată din 3 membri din cadrul MECMA, scrie în anunț.

Criteriile în funcție care va fi aleasă oferta câștigătoare sunt: prețul, durata desfășurării activității în România, numărul de birouri internațioanale de recrutare de personal de conducere.

Astfel, din cele 100 de puncte ce pot fi obținute de ofertă, maxim 30 pot fi acordate pentru prețul ofertei, 10 pentru durata de desfășurare a activității în România, maxim 30 pentru numărul de birouri internaționale de recrutare de persoanl de conducere. De asemenea, maxim 30 de puncte poate obține firma cu cei mai valoroși clienți.

Durata contractului este de 12 luni, iar valoarea estimată a întregului acord cadru este de 2,5 milioane de lei fără TVA, respectiv circa 600.000 de euro.     

Sarcina care va reveni firmelor câștigătoare va fi aceea de a oferi servicii de consultanță pentru recrutarea de personal de conducere pentru minim cinci și maxim 15 companii aflate în subordinea MECMA.

Printre companiile aflate în portofoliul Ministerului Economiei care înregistrează pierderi se numără Petrotrans Ploieşti, aflată în procedură de insolvenţă, producătorul de energie electrică şi termică Termoelectrica, combinatul chimic Oltchim âRâmnicu-Vâlcea (OLT), Compania Naţională a Huilei, Societatea Naţională a Lihnitului Oltenia, Societatea Naţională a Cărbunelui, Avioane Craiova sau Regia Autonomă de Activităţi Nucleare.

Alte societăţi la care Ministerul Economiei deţine controlul sunt Hidroelectrica, Electrica, Transelectrica (TEL), Nuclearelectrica, complexurile energetice Rovinari, Turceni şi Craiova, Romgaz, Transgaz, Oil Terminal, Conpet, Minvest Deva, Compania Naţională a Uranului, Romarm, IAR Braşov.