Noua versiune a listei de proiecte prioritare cuprinde:

  • 97 de proiecte din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, în valoare totală de aproape 7 miliarde de euro,
  • 37 de proiecte în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport, în valoare totală de aproximativ 5,7 miliarde euro,
  • 5 proiecte în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, în valoare totală de aproximativ 0,35 miliarde de euro,
  • 11 proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional, în valoare totală de cca. 1 miliard de euro.

Extinderea listei s-a efectuat pornind de la propunerile avansate de autorităţile de management, care au avut în vedere şi corelarea cu proiectele propuse în contextul discuţiilor privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). Astfel, dintre cele 150 proiecte prioritare, 82 prezintă relevanţă pentru implementarea SUERD proiecte (81 în domeniul mediului şi 1 proiect în domeniul transporturilor).
Guvernul României a aprobat în noiembrie 2011, prin memorandum, „Lista de proiecte prioritare finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune” care cuprindea informaţii despre 100 proiecte prioritare aflate în etapa de implementare, în valoare totală de 8,10 miliarde de euro, din care 5,28 miliarde de euro, contribuţie de la Uniunea europeană. Ulterior, Comisia Europeană a solicitat autorităţilor române completarea listei cu alte proiecte de importanţă strategică, aflate în diverse stadii de pregătire, având impact deosebit asupra economiei, dar şi asupra absorbţiei fondurilor europene.
Luând în considerare observaţiile formulate de Comisia Europeană şi în consultare cu autorităţile de management, Ministerul Afacerilor Europene a introdus alte 63 proiecte şi a eliminat un număr de 13 proiecte (fie pentru că aveau valoare relativ mică, fie pentru că finalizarea implementării era prevăzută în semestrul I din 2012, fie pentru că unele se regăseau în Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană introduse ca proiecte de sine stătătoare). Dintre proiectele nou introduse, 53 sunt în diferite stadii de pregătire, iar 10 sunt în curs de implementare.
Rezultatele monitorizării efectuate de Ministerul Afacerilor Europene în perioada noiembrie 2011- martie 2012 privind progresul în implementarea celor 100 de proiecte prioritare au evidenţiat necesitatea identificării unor măsuri urgente de impulsionare a procesului de implementare.
Prin urmare, cu aprobarea guvernului, Ministerul Afacerilor Europene a iniţiat demersurile pentru contractarea de asistenţă tehnică finanţată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – Facilitatea de Asistenţă Tehnică, care va oferi sprijin în înfiinţarea a două grupuri operative („task force”), alcătuite din echipe operative de experţi în domenii precum mediu, transporturi şi achiziţii publice. Acest grup operativ va avea ca principale atribuţii: monitorizarea stadiului implementării proiectelor prioritare, identificarea problemelor şi a blocaje apărute în implementare, propunerea unor soluţii concrete de rezolvare a problemelor/ accelerare a implementării.
În perioada următoare, se vor derula două proiecte pilot, ce se vor concentra pe analiza unui număr limitat de proiecte în domeniile mediu şi transporturi (16 + 20 proiecte). Pe baza concluziilor formulate în cadrul acestor două proiecte, se va defini mecanismul de monitorizare ce va implementat de grupul operativ permanent. Implementarea efectivă a mecanismului va fi realizată printr-un contract de asistenţă tehnică încheiat de Ministerul Afacerilor Europene.