Serviciile necesare derulării campaniei au fost atribuite în urma unor proceduri de achiziţie separate pentru: creaţia şi producţia spoturilor video; creaţia şi producţia spoturilor radio; respectiv pentru difuzarea campaniei. Valoarea totală a celor trei contracte se ridică la  7.231.061 lei (1,72 milioane de euro), fără TVA. Campania presupune difuzarea, în perioada aprilie-iunie şi septembrie-decembrie, de spoturi publicitare pe Pro TV, Radio România Actualităţi şi Radio Europa FM.
Licitaţia pentru difuzarea spoturilor a fost atribuită companiei Media Investment Communication, la un buget total de 6.876.605 lei, fără TVA. Criteriul de atribuire a fost „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, societatea desemnată câştigătoare prezentând cel mai mic cost pe punctul de audienţă, calculat conform algoritmului stabilit prin caietul de sarcini. Posturile TV şi radio au fost selectate de agenţie pe baza cerinţelor formulate de MDRT în caietul de sarcini, care prevedea difuzarea campaniei pe primul post TV generalist, clasat în funcţie de audienţă, şi pe primele două posturi radio clasate în ordinea audienţei şi care să aibă acoperire naţională peste 60%.