Astfel, dintre acestea 35 de dosare au o vechime cuprinsă între 5 ani şi 10 ani, 42 de dosare au o durată a procedurii cuprinsă între 3 ani şi 5 ani, 48 de dosare au o vechime cuprinsă între un an şi trei ani și cinci dosare cu o durată a procedurii mai mică de un an.
Durata procedurii este calculată de la data înregistrării dosarelor în sistem.
Conform CSM, nici unul dintre dosarele verificate nu are o vechime mai mare de 10 ani.
Reamintim faptul că, în cadrul ultimului raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare în domeniul Justiției se preciza că: „Trebuie asigurată la nivel general respectarea termenelor legale de motivare a hotărârilor judecătoreşti, în special pentru că există riscul ca, în unele cazuri de corupţie la nivel înalt, tergiversarea motivărilor să atragă prescrierea cazului prin amânarea psobilităţii introducerii căilor de atac“.
De asemenea, documentul de la Bruxelles arăta că „Analiza sentinţelor judecătoreşti în cazurile de corupţie la nivel înalt indică faptul că pedepsele aplicate rămân adesea aproape de limita juridică minimă, iar în peste 60 % din cazuri, executarea pedespselor este suspendată.“