Sub forma unui memorandum, guvernul a aprobat realocările financiare între Programele de Cooperare Teritorială la care România va participa în perioada de programare 2014 – 2020.  În actul normativ sunt prezentate valorile şi procentele alocării financiare la nivel european pentru Cooperarea Teritorială Europeană pentru perioada 2014 – 2020.

“Fiecare stat membru are posibilitatea transferării unui procent de 15% din suma alocată componentei transfrontaliere sau transnaţionale către cealaltă dintre aceste componente. Memorandumul propune utilizarea flexibilităţii de 15% prin transferarea a 13,305 milioane euro de la componenta transnaţională către programul de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria ceea ce va avea impact asupra implementării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării” ) – se arat într-un comunicat remis de Biroul de Presă al Executivului  

Această sumă va putea fi orientată şi către proiecte de investiţii, care sunt permise doar în cadrul componentei transfrontaliere, nu şi în cadrul componentei transnaţionale. Actul normativ propune, de asemenea, distribuirea fondurilor FEDR în cadrul programelor IPA (Instrumentul de Asistenţă pentru Pre-aderare) şi ENI (Instrumentul European de Vecinătate).