70 de proiecte vor beneficia de 98,5 milioane de euro, fonduri nerambursabile, alocate prin intermediul Mecanismului Financiar Spaţiul Economic European (SEE) şi al Programului de Cooperare Norvegian.

Prin intermediul celor două programe, Granturile norvegiene şi Granturile SEE, statele din Spaţiul Economic European SEE-EFTA, respectiv Norvegia, Liechteinstein şi Islanda, alocă României asistenţă financiară nerambursabilă în valoare totală de 98,5 milioane pe perioada 2007-2009 pentru finanţarea de proiecte în sectoare-cheie, cum ar fi mediu, eficienţă energetică, producţie sustenabilă, sănătate şi protecţia copilului, conservarea patrimoniului cultural şi dezvoltarea resurselor umane.

În cadrul Programului Norvegian de Cooperare pentru România, finanţat de Norvegia, au fost aprobate 30 de proiecte bilaterale. Valoarea totală a fondurilor se ridică la 48 de milioane de euro. Cele patru domenii prioritare cuprinse în program sunt mediu, eficienţă energetică, producţie sustenabilă şi sănătate.

În cadrul celui de-al doilea program, Mecanismul Financiar SEE, au fost aprobate 40 de proiecte individuale pentru finanţare nerambursabilă în valoare de 50,5 milioane de euro, din care 47,5 milioane de euro reprezintă contribuţia Norvegiei.

Din totalul de 40 de proiecte aprobate, zece sunt proiecte pe sectorul de mediu, şase proiecte pe sectorul de patrimoniu cultural, 13 proiecte în domeniul resurselor umane şi al dezvoltării capacităţii administrative şi 11 proiecte pe sectorul de sănătate şi protecţia copilului.

În cadrul Mecanismul Financiar SEE, există încă două tipuri de programe de granturi: Fondul pentru ONG-uri (cu un buget total de 5 milioane de euro) şi Fondul pentru burse (cu un buget total de 1,1 milioane de euro).