Potrivit sursei citate, aprobarea acestui plan s-a făcut sub condiţia avizării bugetului aferent anului în curs de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii convocată pentru 26 (27) aprilie. Din valoarea totală a investiţiilor, o sumă de 476.000 de euro va fi alocată pentru creşterea capacităţii de răcire pentru deservirea noilor tehnologii, incluzând îmbunătăţirea eficienţei energetice prin folosirea unor noi echipamente performante.
De asemenea, o investiţie de 335.000 euro va merge către realizarea primei etape din reabilitarea spaţiilor tehnice în scopul optimizării proceselor de service şi mentenanţă. O altă sumă de 240.000 de euro urmează să fie alocată pentru înlocuirea staţiei electrice existente ce alimentează întregul site. Potrivit rezultatelor financiare preliminate, anul trecut Zentiva a înregistrat un profit brut de 41 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 235 milioane de lei. Datoriile totale ale societăţii se ridicau la aproape 76 milioane de lei, iar creanţele la 221 milioane de lei.
Zentiva este o companie farmaceutică internaţională, parte a Grupului Sanofi-Aventis, care se concentrează asupra dezvoltării, producerii şi comercializării de produse farmaceutice generice moderne de marcă. Grupul Zentiva deţine unităţi de producţie în Cehia, Slovacia, România şi Turcia.