Contractul este un acord-cadru pe patru ani şi vizează lucrări de ''Întreţinere şi reparaţii sistem de iluminat la reţeaua de drumuri aflată în administrarea DRDP Constanţa". 

Contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice şi nu poate fi subcontractat. 

Tipul procedurii a fost licitaţie deschisă, iar criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut. La anunţul de participare au fost depuse şase oferte, din care cinci au fost admisibile, iar operatorului economic Luxten Lighting Company i-a fost atribuit contractul. 

Valoarea contractului estimată iniţial a fost de 26.006.880,36 lei, fără TVA, iar cea finală a ajuns la 17.793.322,64 lei, fără TVA. 

Contractul nu este legat de un proiect/program finanţat din fonduri comunitare.