Transelectrica oferă pentru anul universitar 2020-2021 un număr de 10 burse, în valoare unitară de 2.230 de lei, studenţilor de la cinci universităţi cu profil tehnic din Bucureşti şi din ţară, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, Agerpres.

În plus faţă de anii trecuţi, compania a suplimentat numărul de burse şi a inclus în aria de interes, pe lângă domeniul electroenergetic, specializări de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare (UPB) şi de la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (UTCB).

Bursele acordate vizează studenți din cinci universități

Procesul de selecţie pentru programul de burse lansat de Transelectrica pentru anul universitar 2020-2021 se desfăşoară pe parcursul lunii noiembrie 2020, iar studenţii selectaţi vor fi integraţi în activitatea: Dispecerului Energetic Naţional; Direcţiei Tehnice, Eficienţa Energetică şi Tehnologii; Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii şi a Unităţilor Teritoriale de Transport Bucureşti, Timişoara, Constanţa şi Bacău.

„Prin această iniţiativă, încurajăm educaţia şi formarea tinerilor specialişti încă din anii de facultate. De aceea, susţinem atât proiecte de practică pentru viitorii profesionişti din domeniu, cât şi programul de burse, pe care l-am îmbunătăţit anul acesta. Numai investind în tineri cu perspective înalte şi îndrăzneţe compania va avea o dezvoltare progresivă pe măsură şi la standarde ridicate. Considerăm că pentru a putea face faţa noilor provocări ale sectorului energetic este nevoie de ingineri bine pregătiţi şi familiarizaţi cu tehnologiile utilizate în sector. Iar acest lucru nu-l putem obţine decât printr-o colaborare foarte strânsă cu mediul universitar şi prin implicarea activă în pregătirea inginerilor viitorului”, a afirmat Corneliu Bogdan Marcu, membru al Directoratului Transelectrica.

Bursele lunare acordate de Transelectrica se adresează studenţilor din anul al III-lea şi al IV-lea din cinci universităţi, după cum urmează: Universitatea Politehnică Bucureşti (Facultatea de Energetică – specializare Ingineria Sistemelor Electroenergetice; Facultatea de Automatică şi Calculatoare – Specializarea Automatică şi Informatică Aplicată, Domeniul Ingineria Sistemelor); Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole); Universitatea Politehnică Timişoara (Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetica); Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (Facultatea de Inginerie Electrică şi Energetică); Universitatea „Ovidius” din Constanţa (Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă).

Studenţii beneficiari ai acestui program vor stabili un parteneriat direct cu Transelectrica sub formă unui contract şi vor avea prilejul de a-şi dezvoltă competenţele sub îndrumarea profesioniştilor de vârf ai Sistemului Electroenergetic Naţional.

Astfel, pe lângă beneficiile de ordin financiar ale programului, Transelectrica poate asigura unui student bursier posibilitatea de efectua stagiul de practică în cadrul companiei, iar la momentul absolvirii studiilor chiar o oferta de muncă pe o funcţie corespunzătoare pregătirii profesionale.