Oficialul a fost prezent astăzi la conferinţa cu tema ”Influenţa conditionalităţilor de mediu asupra sectorului energetic şi asupra competitivităţii economiei româneşti”, organizată de publicaţia Focus Energetic, unde a vorbit despre importanţa situării conceptului de competitivitate în centrul politicilor publice, menţionând faptul că acesta devine tot mai prezent atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul opiniei publice din România.
Referindu-se la demersurile actuale de creare a unei politici industriale comune la nivelul Uniunii Europene, ministrul a apreciat că acestea ar fi trebuit începute acum zece ani. Potrivit oficialului, acest lucru ar fi putut împiedica declanşarea crizei economice la nivelul statelor europene.

Ministrul economiei a amintit, în cadrul conferinţei de astăzi, faptul că, în primele luni ale acestui an, după multă vreme, poziţia externă a României este una echilibrată, cu un excedent în ceea ce priveşte contul curent de aprox. 50 mil. euro.

Vorbind despre ponderea industriei în PIB în cazul României, ministrul a subliniat că aceasta este de circa 28%, spre deosebire de indicele de doar 16% în cazul Uniunii Europene şi de 13% pentru Statele Unite, ceea ce înseamnă că „în continuare moştenirea industrială a României este foarte mare.”

Referindu-se la conceptul de reindustrializare versus cel de politică industrială, Vosganian a apreciat că „dacă reindustrializarea este un proces de jos în sus”, care înseamnă reevaluarea resurselor, a priorităţilor, definirea avantajului competitiv şi promovarea lui la nivelul creşterii producţiei industriale şi a atragerii de noi locuri de muncă, „politica industrială este un proces instituţional”.

În opinia sa, la nivelul Uniunii Europene, s-a evoluat inegal, de aceea este nevoie de o politică industrială coerentă în raport cu celelalte politici comune: politica schimbărilor climatice, politica privind liberul schimb, cea privind piaţa internă şi cea fiscal-bugetară.

Vosganian a semnalat, de asemenea, inechitatea situaţiei în care lipsa de reglementare din alte ţări devine avantaj competitiv în raport cu Uniunea Europeană.

„Concretizarea politicii industriale comune pe domenii este, de asemenea, foarte important”, a apreciat Vosganian, adăugând că, acum două săptămâni, cu o contribuţie importantă a României, a fost adoptat la nivelul Comisiei Europene Pactul privind oţelul, căruia, în ţara noastră, îi va urma şi un plan de acţiune privind industria chimică. Pactul privind oţelul se va concretiza în protocoale cu companiile din domeniu.