„Legea am lucrat-o împreună cu ASF-ul. E în dezbatere publică. Am implementat 2 directive europene pentru a crea în primă fază un cadru legislativ pentru angajatorii a căror situaţie financiară le permite şi îşi doresc să pună acest beneficiu la îndemâna angajaţilor. Am creat şi cadrul legal ca ASF, în calitatea de autoritate de supraveghere, să poată supraveghea aceste sistem. Este o pensie facultativă care în primă fază se adresează angajatorilor nu angajaţilor. Este cu totul şi cu totul deosebită faţă de cele 3 Piloane pe care le avem acum pentru că se adresează angajatorului, pentru ca angajatorul să poată crea un beneficiu pentru angajat iar ulterior, dacă angajatul doreşte să suplimenteze fondurile, să o poată face. Ne dorim ca undeva până la începutul sesiunii parlamentare sau imediat cum începe sesiunea să o putem prezenta premierului, să o aprobăm ca proiect legislativ în Guvern şi să o trimitem spre dezbatere Parlamentului”, a mai spus ministrul citat.

Conform Notei de fundamentare a proiectului, postat pe site-ul MMJS, actul normativ transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP) cu termen de implementare 13 ianuarie 2019.

Potrivit proiectului, la un fond de pensii ocupaţionale pot participa angajaţii unuia sau ai mai multor angajatori. Toate informaţiile privind schema de pensii ocupaţionale sunt furnizate de către angajator, iar toate informaţiile privind prospectul sunt furnizate de către administrator. Angajatorul reprezintă participanţii la fond de pensii ocupaţionale în relaţia cu administratorul, negociază şi semnează contractul de administrare cu un administrator autorizat de Autoritate. Administratorul reprezintă fondul în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti şi este obligat să informeze angajatorul despre activitatea desfăşurată.

În cazul în care un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaţionale, acesta are obligaţia să ofere schema tuturor angajaţilor săi şi să vireze contribuţii. Angajatul poate participa, dacă doreşte, conform schemei. Angajatorul poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru angajaţii săi pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale.