În nota de fundamentare a rectificării bugetului asigurărilor sociale, Ministerul de Finanţe arată că "diminuarea veniturilor (acestui buget n.r.) se datorează, în principal, scăderii contribuţiilor de asigurări sociale de stat pe fondul noii prognoze macroeconomice (revizuirea în scădere a câştigului salarial mediu brut), a pilonului II şi a evoluţiei încasărilor".

În toamnă, când a fost construit bugetul, aprobat ulterior de parlament, Finanţele au prognozat un câştig salarial mediu brut de 2.298 lei în 2014.

În raportul privind situaţia economică şi bugetară, publicat odată cu rectificarea, Finanţele precizează că, în primele cinci luni, câştigul salarial mediu brut, a fost de 2.315 lei, cu 4,9% mai mare decât în aceeaşi perioadă din 2013. În zona economiei private, majorarea a fost de 5,8%, iar la stat (administraţie, sănătate, învăţământ) de 1,7%.

În rectificare, Finanţele nu indică noua prognoză privind câştigurile medii. În iarnă, Comisia Naţională de Prognoză estima un câştig de 2.279 lei, cu 20 lei mai puţin decât a calculat ministerul în legea bugetului.

UPDATE În urma publicării articolului Capital, Ministerul de Finanţe a transmis un drept la replică în care nu face nicio referire la revizuirea în scădere a câştigului salarial mediu brut luată în calcul la estimarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat, aşa cum se arată în nota de fundamentare a rectificării bugetului de asigurări sociale: "diminuarea veniturilor (acestui buget n.r.) se datorează, în principal, scăderii contribuţiilor de asigurări sociale de stat pe fondul noii prognoze macroeconomice (revizuirea în scădere a câştigului salarial mediu brut), a pilonului II şi a evoluţiei încasărilor".

Redăm integral poziţia Ministerului de Finanţe:

"Pentru interpretarea corectă a evoluției câștigului salarial și a numărului de salariați, trebuie utilizate metodologiile Institutului Naţional de Statistică, care sunt publice şi pot fi găsite ataşat fiecărui comunicat de presă sau publicaţie statistică. Conform metodologiilor menționate, datele lunare nu sunt comparabile cu cele anuale şi, ca urmare, o astfel de comparaţie nu este oportună. Datele lunare rezultă dintr-o anchetă lunară (S1), care în esenţă nu acoperă întregul efectiv de agenţi economici, iar datele anuale din anchetele INS, care se referă la mediile anuale definitive de la toţi agenţii economici (S3). Prognoza se bazează pe seria de timp a informaţiilor anuale. Având în vedere că datele anuale definitive pentru anul 2013 vor apărea în luna septembrie 2014, pentru a înţelege diferența indusă de compararea nivelului prognozat pentru câştigul salarial mediu brut cu media realizărilor lunare, vă prezentăm situaţia din anul 2012: câştigul salarial mediu brut lunar a fost în primele 5 luni din 2012 (ancheta lunară) de 2.085 lei, iar pe întregul an (tot din ancheta lunară) de 2.134 lei. Conform datelor anuale definitive (publicate inclusiv în Anuarul României), câştigul salarial mediu brut lunar a fost de 2.063 lei.După cum se poate vedea din Prognoza de primăvară (aflată pe site-ul Comisiei Naționale de Prognoză), prognoza macroeconomică se circumscrie sferei anchetei anuale. În dreptul anului 2012 se regăseşte valoarea de 2.063 lei. În concordanță cu precizările metodologice de mai sus, în Raportul privind situaţia economică şi bugetară s-au prezentat doar realizările de pe primele 5 luni, fără nicio apreciere corelativă cu nivelurile prognozate. Comparaţia se poate efectua, însă, în ceea ce priveşte dinamica acestui indicator. Din acest punct de vedere, calitatea estimărilor pentru 2014 este mai mult decât relevantă: la buget s-a prevăzut o creştere nominală de 5,2%, în Prognoza de primăvară tot 5,2%, iar la rectificare s-a menţinut prognoza de creştere de 5,2%.
Potrivit prognozei luate în calcul la rectificarea bugetară  – prognoză utilizată şi în realizarea Programului de convergenţă transmis şi aprobat de Comisia Europeană în aprilie 2014 – câştigul salarial mediu brut va creşte în anul 2014. După cum se poate observa, creşterea este de 5,2% comparativ cu anul 2013, semnificativ peste nivelul inflaţiei prognozate de BNR pentru finalul anului 2014. În ultimul Raport asupra Inflaţiei, publicat pe 6 august 2014, Banca Naţională a României previzionează o inflaţie de 2,2% pentru finalul acestui an.  Ţinând cont de aceste evoluţii, se observă că există un câştig în termeni de putere de cumpărare a gospodăriilor populaţiei.

În termeni nominali, creşterea prognozată este de 113 lei (de la 2.166 lei în 2013 la 2.279 lei 2014), cea mai mare din ultimii ani. Menționăm, de asemenea, că pe primele 6 luni din 2014 (date din anchetele lunare), câştigul salarial mediu brut lunar s-a majorat – în termeni nominali – cu 5,0%. Prin urmare, salariile  nu vor scădea, ci vor creşte cu peste 5%, şi, ceea ce este semnificativ, cu mult peste nivelul inflaţiei, îndeosebi în sectorul privat, corelat cu realizările economice deosebite (în sectorul concurenţial în primele 6 luni câştigul salarial mediu brut lunar s-a majorat cu 5,9%). Rezultă că puterea de cumpărare pentru salariaţii din economie s-a îmbunătăţit cu 3,9% în primele 6 luni. Rectificarea nivelului prognozat, în condiţiile menţinerii creşterii procentuale, are ca explicaţie nivelul estimat a fi realizat în anul 2013".