După cum relevă Indicele Dezvoltării Umane (IDU), realizat de Programul ONU pentru dezvoltare (PNUD) şi care include indicatori ca speranţa de viaţă, alfabetizare, educaţia şi nivelul de trai, şase din cele zece cele mai dezvoltate state din lume se află în Europa.
De asemenea referitor la inechitate, bătrânul continent se luptă cel mai eficient în lume împotriva stratificării sociale.
Astfel, în 2011, după patru ani consecutivi de recesiune, PIB-ul Greciei pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare era cu mult mai mare decât în orice ţară din America de Sud sau Africa sau decât în majoritatea statelor din Asia, conform datelor FMI.
În niciuna din ţările mult lăudate cu economii în creştere ale BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) PIB-ul pe cap de locuitor nu se apropie nici de departe de cel ‘al celei mai bolnave ţări europene’, cum este numită Grecia.
Şase din cele zece cele mai competitive economii din lume se află tot în Europa, iar cea mai competitivă ţară din BRICS este China, care se situează pe locul 29 într-un clasament publicat recent.
Raportul s-ar putea schimba însă în următoarele decenii în favoarea statelor din Asia, conform estimărilor experţilor de la McKinsey & Co. Potrivit acestora, Indonezia are toate şansele să depăşească din punct de vedere economic Germania şi Marea Britanie după volumul PIB către orizontul anului 2030 şi să ajungă a şaptea putere economică în lume.
Sursa: Agerpres