Versiunea integrata existenta pe CD-ul Planul de afaceri – Instant cuprinde o aplicatie financiara care, pe baza datelor introduse de utilizator, genereaza automat toate situatiile financiare ale planului (bilant, cont de rezultat, cash flow), calculeaza indicatorii de analiza, costurile implicate, pragul de rentabilitate, intervalul de siguranta, intocmeste grafice si evalueaza proiectul de afaceri. Programul permite exportul automat al tabelelor si graficelor din Aplicatia financiara in macheta-cadru a planului de afaceri completata, documentul principal si anexele sale putand fi tiparite si prezentate intr-un format profesional unui tert: banca, actionari, parteneri de afaceri etc.
Pentru achizitionare: tel.: 313.20.92, 0724.331.940.
Politicile macroeconomice si restructurarea intreprinderilor, de Lucian Croitoru, editura Rentrop&Straton este o culegere de studii realizate de autor in perioada 1990-1999. Lucrarea acopera o arie mare de probleme legate de teoria si practica economica. Lipsa restrictiilor bugetare tari este invocata ca principala cauza a ritmului lent al restructurarii intreprinderilor si al extinderii
indisciplinei financiare. Un spatiu larg este dedicat si problemelor legate de calitatea politicii fiscale, autorul incercand sa demonstreze ca nu este indiferent modul in care se realizeaza reducerea deficitului bugetar. O atentie deosebita este acordata si rolului pe care cresterea credibilitatii politicilor il joaca in stabilizarea economiei, subliniindu-se in mod deosebit ca, in economiile de tranzitie, cu drepturi de proprietate difuze, utilizarea politicilor heterodoxe alaturi de politicile ortodoxe de stabilizare poate ajuta la cresterea credibilitatii politicilor de stabilizare. Informatii la fel de utile se pot gasi si in capitolele dedicate sectorului extern. Autorul analizeaza modurile in care poate fi utilizata rata de schimb pentru a trata socurile externe in functie de natura acestora.
Pentru achizitionare:
tel.: 337.41.46, 337.41.7
fax: 337.22.11