"După exerciţiul administrării bugetului european 2007-2013 de-a lungul a 5 ani, sistemul de autorităţi administrative sectoriale de administrare a fondurilor europene a eşuat, nu a putut funcţiona în România. Este o stare de fapt, procentele de absorbţie vorbesc cât se poate de clar, pentru următorul buget al UE 2014-2020 pregătirea mecanismelor administrative trebuie să înceapă probabil după ce fenomenele electorale se vor finaliza şi cei pe care cetăţenii îi vor alege se vor aşeza la lucru. România trebuie să pregătească pentru acea perioadă, acel buget , o soluţie nouă, un mecanism nou de absorbţie a fondurilor europene", a spus Olteanu.

Oficialul BNR a arătat că două sunt provocările majore pentru România în obţinerea resurselor de finanţare, în special din 2007-2008, când resursele de finanţare s-au dovedit dintr-odată a fi limitate.

"Mai întâi chestiunea dezintermedierii financiare, în acest moment ordonată, lentă; perspectivele la nivel global atât pentru zona financiară cât şi pentru cea nefinanciară sunt de continuare şi trebuie să ne obişnuim cu această idee. Resursele fiind limitate fiecare alege unde să le aloce şi de obicei alege să şi le aloce acasă. Acest lucru trebuie privit în conjuncţie cu nivelul scăzut al economisirii în România", a afirmat Olteanu.

El a menţionat că soluţia de finanţare apare din două direcţii: pe de o parte creşterea resurselor bugetare prin curăţarea sectorului economiei de stat, cu două efecte, efectul direct asupra creşterii resurselor de investiţii bugetare şi unul indirect ce permite o mai redusă atragere de către buget a resurselor private, ceea ce le eliberează pentru utilizare în sectorul privat, iar pe de altă parte chestiunea fondurilor europene, care reprezintă o soluţie de finanţare, pentru echilibrarea sau îndeplinirea unor indicatori macroeconomici, de la balanţa de cont curent la nivelul rezervelor valutare, la deficitul bugetar, la datorie publică şi mergând indirect spre stabilitatea cursului şi inflaţie.

"Nu noi la BNR suntem cei chemaţi să rezolvăm această problemă, dar îi observăm însă stringenţ"’, a mai spus Olteanu.