Veşti bune pentru cei cu studii superioare: noua Lege a Pensiilor prevede că şi studiile de masterat vor fi luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare, începând cu septembrie 2021. Potrivit actualei legislaţii, aceste lucru este posibil doar pentru studiile de licenţă, potrivit Legii pensiilor în forma actuală, şi pentru cele doctorale, potrivit Legii educaţiei. Studiile de masterat vor fi luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru obținerea pensiei în sistemul public, însă numai dacă aceste studii rezultă în obţinerea unei diplome, se arată în Legea nr. 127/2019.

“În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul: […] a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență, ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diplomă de doctor, după caz.”

Mai există totuşi şi o altă restricţie: studiile vor fi luate în calcul doar dacă în perioada respectivă persoane nu a fost în situația de a fi asigurată în sistemul de pensii, spre exemplu dacă a lucrat ca salariat în timpul studiilor. Pentru persoanele care au terminat cursuri la mai multe facultăți, se va putea alege o singură perioadă de studii, pentru fiecare nivel (licență, masterat, doctorat), care să fie considerată vechime în muncă.