Raportul estimează că guvernele din întreaga UE au pierderi totale de până la 68,4 miliarde RON pe an din cauza prezenței produselor contrafăcute pe piață, prin reducerea cuantumului taxelor (directe și indirecte) și a contribuțiilor sociale, care nu sunt plătite de producătorii ilegali. În plus, conform estimării EUIPO, pe teritoriul UE se pierd anual din cauza contrafacerii venituri de până la 86,6 miliarde RON din vânzările din sectorul produselor cosmetice și al îngrijirii personale, sectorul vinului și băuturilor spirtoase, sectorul farmaceutic, precum și sectorul jocurilor și jucăriilor.

Produsele contrafăcute nu sunt supuse acelorași verificări stricte ca produsele originale pentru a garanta că pot fi consumate sau utilizate în siguranță de către oameni. Cuantumul veniturilor pierdute în special în sectorul produselor cosmetice și de îngrijire personală a crescut cu peste 11,6 miliarde RON de la publicarea ultimei analize de către EUIPO în 2019, înregistrând cea mai mare creștere din toate sectoarele analizate.

Aproximativ 14,1% din vânzările din sectorul produselor cosmetice și de îngrijire personală (43,9 miliarde RON) reprezintă venituri pierdute în fiecare an în UE din cauza prezenței produselor contrafăcute. În România, această cifră se ridică la 19,8%, ceea ce echivalează cu venituri din vânzări de 602 milioane RON pierdute în fiecare an, o creștere de 295 milioane RON de la ultima estimare realizată.

Analiza efectuată de EUIPO arată că produsele contrafăcute periculoase înregistrate au fost evaluate ca reprezentând un risc grav pentru consumatori. Cea mai mare parte a produselor în cauză erau destinate copiilor, fiind jucării, articole pentru îngrijirea copilului sau articole de îmbrăcăminte pentru copii. Din cercetările efectuate de EUIPO și de Europol reiese, de asemenea, legătura dintre contrafacere și alte infracțiuni grave. Din 2016, autoritățile responsabile cu aplicarea legii din întreaga UE au efectuat 29 de operațiuni majore de combatere a contrafacerii și a pirateriei, vizând grupuri organizate implicate și în alte infracțiuni grave, inclusiv trafic de droguri și spălare de bani.

„Contrafacerea nu este o infracțiune fără victime. Produsele contrafăcute reduc vânzările firmelor legitime și privează guvernele de veniturile atât de necesare. Ele prezintă riscuri clare pentru sănătatea și siguranța celor care le utilizează. Însă, după cum reiese din cercetările desfășurate împreună cu Europol, veniturile obținute din contrafacere pot sprijini, de asemenea, criminalitatea organizată gravă. Pentru a aborda în întregime această problemă, sunt necesare acțiuni concertate la toate nivelurile.”, a declarat Directorul executiv al EUIPO, Christian Archambeau.

Estimările actuale sunt cuprinse în Raportul privind situația încălcării drepturilor de proprietate intelectuală din 2020, care reunește activitatea de raportare a EUIPO privind proprietatea intelectuală la nivelul UE și la nivel mondial și include constatările anchetelor efectuate împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu Oficiului European de Brevete (OEB). Raportul conține, de asemenea, cercetări privind volumul produselor contrafăcute și piratate în comerțul internațional și o analiză privind contribuția economică a sectoarelor care utilizează intensiv drepturi de proprietate intelectuală la creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Raportul include noi perspective asupra modului în care întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) utilizează proprietatea intelectuală.