Contextul astral al săptămânii următoare reprezintă o provocare majoră nu atât pentru operațiunile financiare cu banii rezultați din plăți, ci, mai ales, pentru elemente de bază ale oricărei realități economice: investițiile și activitățile pe termen lung și foarte lung și, mai ales, pentru patrimoniul personal, al unei firme sau al unei națiuni, în  ansamblu: clădiri, sedii, ateliere, depozite, bază materială a fabricilor și uzinelor, utilaje și instalații legate de sol, terenuri agricole, bunuri funciare și imobiliare diverse, culturi agricole. Sunt exceptate vânatul, pescuitul și creșterea vitelor

Săptămâna curpinsă între 28 aprilie și 4 mai este alcătuită dintr-o opoziție complexă și dură, susținută de trei și, mai apoi, de patru planete în zodia Taurului (Soare, Venus, Marte și, din 1 mai, Mercur) și Saturn în Scorpion. Patru opoziții, pe axa a două dintre brațele crucii fixe, reprezintă deja o încărcătură astrală suficient de mare pentru a contura un răstimp de șapte zile în care principalele provocări țin de materie, substanță, concret. Din perspectiva astrologiei financiare, contextul astral reprezintă o provocare majoră nu atât pentru banii lichizi, pentru operațiunile financiare cu cash, ci mai ales pentru elemente de bază ale oricărei realități economice: investițiile și activitățile pe termen lung și foarte lung și, mai ales, pentru patrimoniu (clădiri, sedii, ateliere, depozite, baza materială a fabricilor și uzinelor, utilaje și instalații  legate de sol, terenuri agricole, bunuri funciare și imobiliare diverse, culturile agricole în ansamblu).

Greșelile de azi se vor plăti în lunile următoare

Faptul că există un soi de încleștare între aceste vibrații prin influxuri contrare nu înseamnă că totul stă sub semnul pericolului. Situația ar trebui privită mai degrabă din perspectiva acelor măsuri care trebuie să fie luate pentru a se conserva patrimoniul și inventarul casnic, gospodăresc sau industrial, de a se îngriji cu deosebire culturile agricole, pomicole, indiferent de anotimpul culegerii roadelor. Orice eroare sau orice neglijență comisă acum se va plăti destul de repede, începând cu jumătatea lunii iulie până la anul viitor, în 2014.
O zi complicată este chiar 28 aprilie, când Soarele în " face opoziție cu Saturn în " 8° și 10‘. Opoziția are un procent atât de pericol, cât și de raritate, incidența acestei opoziții fiind de trei ori într-un secol. Acum, se petrece după nu mai puțin de 30 de ani distanță (ultima dată, aspectul a avut loc în ziua de 22 aprilie 1983, când Saturn, retrograd ca și acum, se afla la 1°". De la 1900 până în prezent, acest tip de opoziție a avut loc de trei ori în secolul XX (pe 1 mai 1925, cu Saturn la 10° și 25‘, pe  27 aprilie 1954 cu Saturn la 6 ° și 30‘ și pe 22 aprilie 1983, la 1° "). Așadar, conform unui principiu astrologic, tranzitele rare creează efecte importante.

Este vremeaa când nu se vinde nimic și se conservă totul

În ziua de 1 mai, Mercur părăsește zodia Berbecului, pe care a ­tranzitat-o foarte repede, neavând, din cauza asta, posibilitatea să creeze prea multe efecte negative. În zodia de pământ a Taurului, Mercur va da pondere în gândire și rostire. De aici, șansa de a nu comite erori de calcul sau de implicare în orice afacere sau tranzacție. Firește că acest aspect se va reflecta asupra ambelor părți implicate într-o negociere, așa încât oamenii de afaceri să nu se mire dacă unele discuții vor înainta încet. Nu spun greoi, ci doar mai lent, mai prudent.
Ținând cont de aspectele astrale analizate mai înainte, e de reținut că nu este deloc, dar deloc indicat, să se vândă terenurile, poate nici casele cu un teren mai mare decât o curte obișnuită, fiindcă, în acest caz, principalul, în respectiva tranzacție, devine terenul însuși și, în subsidiar, casa, gospodăria, acareturile etc. Contextul astral mai privește un risc la înstrăinare a utilajelor instalate și terenurilor agricole, a viilor (chiar dacă butucii nu mai sunt la fel de roditori), livezilor și pădurilor.

Firește că viața în complexitatea ei îi pune pe oameni, fie în plan personal, fie în postura de administratori ai unor bunuri funciare, imobiliare sau industriale, să ia și astfel de decizii. Și, probabil că, în ciuda avertismentelor astrologice, presiunea momentului îi va pune în situația de a recurge la această soluție.  Dar de cele mai multe ori negocierile în condiții de criză au ca motivație reală dorința ascunsă a cuiva de a pune mâna pe aceste bunuri în condiții cât mai avantajoase, care merg de la un preț bun până la spoliere sau furt cu acte în regulă, cu consimțământul proprietarului sau împricinatului. Pericolul de care vorbeam la începutul acestei analize privește chiar acest mecanism vicios, ca cineva să speculeze criza financiară (din indiferent ce motive) a unei firme, a unei întreprinderi, a unei persoane, evident în beneficiul personal. De aceea, de multe ori, aceste vânzări/cumpărări au mai mult aspectul unei forțări a notei, sau sunt rezultatul unor presiuni economice, dublate de cele sociale sau morale, menite să-l facă pe proprietar sau pe acționari să cedeze din varii motive, altele decât cele economice (rușine, frică a de vulnerabiliza respectiva afacere sau speranța că, astfel, mai poate salva ceva, amenințările cu sechestrul, insolvența, falimentul etc.).

Sfatul astrologului este ca nimeni să nu facă tranzacții bazate pe fondul unei depresii, spaime, amenințări, şantaj etc. În toate situațiile, este nevoie de expertize de la mai multe persoane sau firme abilitate (pentru a se evita asocierile vicioase în vederea unui câștig, sau amânarea), dacă este posibil, până la 1 iunie 2013, când acest context se va epuiza, care să ofere alt punct de vedere sau soluții alternative; de asemenea, păstrarea calmului, a gândirii logice fără cramponări inutile sau ambiții păguboase reprezintă condiţii favorabile depăşirii momentului. Deşi acesta din urmă pare să fie mai mult un sfat de bun-simţ, şi nu unul esenţial astrologic, rostim acest îndemn întrucât, pentru aproximativ două săptămâni de acum în acolo, această stare de temperanţă este posibilă spre deosebire de ultimele trei săptămâni, când era cu mult mai greu să se menţină un autocontrol al stărilor de spirit ce grevau luciditatea, din cauza tranzitului planetei Mercur în Berbec.
Mercur, un partener solid
pentru gândirea practică
Cât timp va tranzita zodia Taurului, Mercur va accentua stabilitatea mentală, gândirea logică, pragmatismul, bunul-simț. În negocieri, tranzacții sau inițiative cu impact financiar mediu sau major, această planetă va accentua modestia, măsura, prudența, adecvarea la proiect și atenuează sau, după caz, chiar anulează, comportamentul aventurist, opțiunile hazardate sau în necunoștință de cauză.

În plan personal, acest context astral îi obligă aproape pe toți cei care au de administrat sau conservat o avere să-și facă planuri realiste, multe dintre ele reprezentând mai degrabă formule de apărare a unui patrimoniu decât de dezvoltare a unei afaceri sau a unui buget. În egală măsură, Mercur le „pune creionul în mână“ tuturor, indiferent dacă sunt săraci, trăiesc modest sau „au dare de mână“. Cu toții vor dori să analizeze concret, până la ultimul leu (sau dolar), fiecare demers al lor cotidian sau de mai mare amploare. Cei lucizi vor ajunge la concluzia că este bine să aștepte, să se oprească sau să schimbe strategia.

Instituțiile de rang înalt își schimbă tactica de piaţă, stilul de muncă ori chiar profilul activității

Aceasta este dinamica perioadei pe care o trăim. Sau așa ar trebui să se întâmple. Dacă unele nu țin cont de aceste comandamente ale momentului, vor păși din eroare în eroare, sporind riscurile de a controla corect respectivul sector de activitate. Sunt multe indicii astrale, instalate de mai mult timp pe harta cerului, care indică nevoia de a face schimbări fundamentale în mecanismele de coordonare și control. Nu doar înnoirea tehnologiei, nici măcar întinerirea cadrelor, ci mai ales schimbarea mentalității se impune, ca un gest firesc, de racordare la nevoile prezentului. Acest fenomen, egal cu o adevărată revoluție socială și economică, nu se produce de azi pe mâine, ci, cu momente de progres sau cu stagnări, încetul cu încetul, de-a lungul anilor, până în martie 2023, adică exact un deceniu.

Particularitatea tranzitelor astrale actuale reprezintă tocmai un astfel de moment de progres, de dorință și putință colectivă de a se opera modificările necesare. Din păcate, mentalitatea nu este în concordanță cu imperativele momentului, de aceea, la nivelul societății, în ansamblu, etapa actuală este percepută ca fiind distructivă și că strică ceea ce e tradițional, unanim acceptat și nu pune nimic bun în loc. Această atitudine reprezintă una dintre motivațiile convulsiilor sociale, ale rezistenţei unor largi categorii de oameni din Europa și din restul lumii.

Efectele conjugate ale celor două eclipse

Trăim pe efectul conjugat al recentei eclipse parțiale de Soare, care a avut loc în noaptea de 25 aprilie, ale cărei consecințe, pe multiple planuri, continuă până pe 2 mai, și al celei de Soare, care va avea loc în ziua de 10 mai. Influxurile eclipsei de Soare au început pe 27 aprilie, vor crește timp de două săptămâni, vor atinge apogeul în ziua de 10 mai și vor continua, în scădere, până pe 24 mai. Din această perspectivă, perioada cuprinsă între 19 aprilie și 24 mai este costisitoare. Aduce fluctuații pronunțate în toate domeniile economice, salturi în raportul de schimb valutar, mai ales ale celor raportate la „valuta forte“, cotații în descreștere ale aurului și argintului, însoțite de numeroase „capricii“ bursiere. Acestea nu trebuie să fie luate ca un criteriu de referință pentru a trage o concluzie cu privire la schimbările de direcție ale piețelor de toate felurile. Ele nu reprezintă decât schimbări de moment (două, trei, maximum patru săptămâni), după care, în toate domeniile de interes economic, situația va reveni la parametrii anteriori.

Totuși, la nivel internațional, un spor de risc trebuie luat în calcul dacă se tranzacționează, între 7 și 13 mai, aur, argint, pietre prețioase (mai ales diamante), bijuterii, obiecte de lux. În tot acest timp, sistemul bancar, mai puțin influențat de cele două eclipse, este controlat din scurt, de postura ingrată a lui Saturn, aflat în acest moment, dar şi întregul an, în casa „băncilor“, din punctul de vedere al hărții cerului. Saturn obligă mecanismul bancar să lucreze agresiv, abuziv, distructiv și păgubitor în plan individual sau colectiv. Situația se nuanțează în funcție de țară și statut economic, împingînd spre soluții disperate sau, dimpotrivă, spre unele mai ponderate. De aceea, o componentă astrală importantă va fi trasată chiar săptămâna viitoare, chiar dacă unele măsuri, și consecințele lor firești, nu vor fi vizibile imediat.

Urania urează cititorilor revistei Capital «Succes și Progres»