Beţia cunoaşterii a început demult, în zorii umanității, urmând etape de dezvoltare și stagnare definite, în istoria economiei moderne, prin cicluri. Ele poartă numele câte unui teoretician. Fiecare dintre ele are, în parte, justificarea și acuratețea ei. Privind graficul evoluției acestor cicluri de creștere și descreștere economică, parcă privești schema unui dans: lent, blând, unduitor, sinuos, cu o ritmicitate ce-ți dă, de-a dreptul, siguranță: după o curbă a creșterii, va urma, nedezmințit, o curbă a descreșterii și tot așa.
Mai puțini știu însă că aceste cicluri, născute dintr-un efort teoretic, au o concordanță cu ciclurile planetare mai scurte sau mai lungi, după cum este perioada lor de rotație sau revoluție. Un ciclu marțian ține aproximativ doi ani, unul saturnian doi ani și jumătate, altul uranian 84, sau cel neptunian, 168 și tot așa.
Dacă trasăm evoluția lor, unii vor avea surpriza (astrologul, nu, cu siguranță!) să observe că ele se pliază, seamănă, uneori până la identitate, cu cele trasate de teoreticienii unor tipare de evoluție economică sau creatorii unor sisteme de referință încorporate unor metode diferite de studiu al realității: sociologie, politică, justiție, morală, religie și, firește, economie. Ajungem la concluzia că, deși se abordează perspective teoretice diferite și că se folosesc instrumente de analiză și interpretare variate, dacă ele sunt bine motivate științific și corect aplicate, conduc la aceiași indici: creștere, descreștere, stagnare, criză, boom etc.
Economie-astrologie: concordanță totală
La ce bun, s-ar întreba unii, dacă teoriile economice tot coincid cu cele astrologice, să mai apelăm la cele din urmă?! De fapt, în logica răspunsului la această întrebare stă și motivul analizelor noastre preliminare care ne vor permite să demonstrăm ceea ce se întâmplă în domeniul economiei în prezent, să lămurim etapele unui trecut mai îndepărtat sau mai apropiat de zilele noastre, ca o bază necesară de comparație și raportare , pentru a intui direcțiile de dezvoltare ale viitorului.
Pentru că, încetul cu încetul, vă vom dovedi cum o serie de conotații și corespondențe astrale explică o realitate economică insuficient aprofundată  (mai ales dacă ea ține de contemporaneitate) și permite  eliberarea de tirania unor concepții sau premise ideologice sau politice ce falsifică, uneori, chiar concluzia economică.
În plus, ea introduce factorul uman, esențial, care lipsește din aceste elegante grafice.
Factorul uman e conținut de vibrația astrală, așa încât, cu ea și prin intermediul ei, pătrundem într-o psihologie a omului de rând, a omului sărac, a omului bogat, înțelegem cu alte instrumente de cunoaștere cum s-a ajuns la marile averi, la averile ascunse. Astrologia explică atât un mecanism ceresc, cât și unul terestru, unul meteorologic și altul politic, unul cultural și altul religios, unul care ține de sănătate și altul care ține de  exemplu, de… cultură. La un loc, ele alcătuiesc un mănunchi de explicații, conotații și determinări care intervin într-un chip explicit, elocvent și nuanțează, completează sau pur și simplu aruncă o lumină revelatoare asupra acestor factori, care nu sunt întotdeauna perfect justificați și sudați într-o coerență teoretică.
Având certitudinea trecutului (prin verificare istorică), având confirmarea prezentului, analiza astrologică făcută numeroaselor domenii ale economiei (finanțe, bănci, investiții, comerț, salarii, susținere socială, resurse, agricultură, speculații etc.) putem să avem încredere într-o previziune ce privește viitorul apropiat sau cel pe termen lung. Dar întotdeauna, în astrologie, spre deosebire de alte domenii ale economiei sau teoriei sociale, legătura cu etapele anterioare este necesară ca temelia unei case. Fără ea nu e termen de comparație, iar din aceste comparații apar diferențele care consolidează argumentația.
După 1996, Uranus a spulberat limitele cunoașterii…
În 1996, Uranus a intrat în Vărsător; peste doi ani, în 1998, Neptun a intrat și el în Vărsător. Cele două planete intrau în zodia cunoașterii pure; s-au întâlnit și şi-au conjugat efectele. Cunoașterea a însemnat bani, iar banii au însemnat putere. În epoca modernă, cadența evenimentelor a fost rapidă și dramatică. Odată cu  sporul de cunoaștere s-a nuanțat  percepția despre avere. Doar setea de putere a rămas aceeași.
Azi, cei care deţin controlul prin tehnologie sunt oameni puternici. Sunt multe tipuri de beţie şi multe dintre ele ţin de registrul  zodiei Peştilor sau chiar al planetei Neptun, care este guvernatorul şi patronul lor. Şi mulţi vor spune că iluzia, confuzia, deturnarea de sens, starea de torpoare, incertitudinea între vis şi trezire, toate acestea ţin de Neptun.
Numai că Neptun poate să patroneze şi alte aspecte ale pierderii de sine şi ale tulburării de conştiinţă şi anume, la contactul cu realitatea dură, cu falimentul, unii oameni îşi pierd mintea. De aceea, se poate spune că, într-un viitor apropiat sau într-un viitor mediu, Neptun va patrona o dispersie a conştiinţei de sine şi o risipire a forţei umane. Va fi beţia insuccesului, va fi beţia eşecului, va fi beţia falimentului. Conştientizarea naturii binelui şi a răului, a progresului şi regresului, a putinţei şi neputinţei, a acţiunii şi nonacţiunii, a utilului şi inutilului, a veşnicului şi a perenului, a trecutului şi a prezentului, a prezentului şi a viitorului.
Se trăieşte şi se munceşte pentru a se obţine cât mai repede şi cât mai uşor bani care trebuie să fie cheltuiţi cât mai repede şi cât mai uşor pentru ca alţii, la capătul drumului, să-şi câştige cât mai repede şi cât mai uşor puterea. Mecanismul e foarte simplu, mult mai greu a fost să-l priceapă şi omul de rând…
… dar prețul, a fost Omul însuși
În această avalanşă de nemulţumiri personale, de faliment colectiv, de criză economică mondială, există tentaţia unora de a se izola din viaţa activă în viaţa pasivă, de a se cufunda în meditaţie, în transă, în izolare, în nonacţiune. Pictorul Goya, care a prins războaiele napoleoniene, care a văzut sânge şi crimă, care a văzut lucruri odioase, avea obiceiul să se retragă în căsuţa lui de pe malul Mansanaresului şi să îşi dea lui însuşi un ordin: „Să dormim, trupul meu! Să dormim un somn lung“. Spre deosebire de această variantă de a trăi eşecul şi finalul sau decrepitudinea şi disoluţia personală, familială, economică sau colectivă, Neptun poate acum, în 2013, să aducă o şansă. Trebuie doar să o identificăm. După o perioadă de izolare prin vis sau de rătăcire prin tot felul de speranţe deşarte, pe care le denumim, într-un cuvânt, utopie (oh, și câte utopii nu am moștenit din veacul al XIX-lea!), există la un moment dat şi trezirea din beţia succesului.
În 2013, demolăm ce a construit Neptun la 1848
De aceea, vom avea mult de vorbit despre planeta Neptun, cea care s-a aflat în zodia Peștilor, la începutul anului 1848, aducând destructurarea unui sistem economic și întronând alte relații sociale și politice. Acum, această planetă se află, din ianuarie 2012, din nou în Pești, și va destructura tot ceea ce s-a construit de-a lungul a 15-20 de ani, în veacul al XIX-lea. Operând în același chip, este evident că el va întrona noi realități economice, sociale și politice, care vor constitui premisele viitorului.
Dacă în acest moment în care raţiunea îşi caută stâlpi de sprijin şi postamente pentru dezvoltarea unei societăţi sau a unor noi structuri economice, Neptun ne învaţă câteva lucruri temeinice. Şi anume, după ce a parcurs şi a provocat diferite etape, stări de lucruri şi stări de conştiinţă, după ce a parcurs zece semne zodiacale, cât a stat în Vărsător, Neptun a permis descătuşarea minţii, a permis descătuşarea voinţelor şi ambiţiilor. S-a dat drumul unor instincte şi mecanisme periculoase, De fapt, declanşarea în sine a fost controlată, consecinţele nu ţineau decât de abilitatea unora sau altora de a culege aceste roade. Neptun ne-a dat posibilitatea, în aceşti 14 ani, să ne modernizăm, să întinerim, să privim spre viitor, să ne dorim altceva. Şi ne-am dorit altceva, luptându-ne cu trecutul ca și cum ar fi fost o fantomă periculoasă, ca şi cum am fi avut de partea noastră, în trecut, un duşman, un reper care trebuia dărâmat cu orice chip. Şi Uranus, cât a stat în Vărsător, a forţat tărâmul inteligenţei şi a deschis larg porţile tehnologiei.
Acum, mai mult sau mai puţin literar, mai mult sau mai puţin filosofic, eseiştii, comentatorii şi analiştii constată că tehnologia care a făcut gloria ultimilor 10-15 ani nu este altceva decât un duşman al omului însuşi, al acelui om atât de civilizat încât s-a dezumanizat şi atât de mult s-a automatizat, încât a devenit el însuşi rotiţă într-un angrenaj.
În acest context, cum ar mai putea bietul om să-şi identifice sufletul, să-şi recunoască nevoile şi să se plaseze într-un fel lucid undeva în univers, cât mai adecvat pentru ca mecanismul pe care l-a produs, ca un robot zdruncinat şi scurtcircuitat, să nu facă mişcări aberante şi să-şi omoare Creatorul, călcându-l în picioare. Utopia tehnologiei moderne face parte din utopia unui nou stil de viaţă, face parte indestructibilă dintr-un mit, mitul unei civilizaţii moderne, face parte dintr-o atitudine faţă de viaţă şi bani.
Neptun în Pești va demola, până în 2016, mai ales utopiile altui veac.
Prima dintre ele? Supremația Europei!
Aici intră în acțiune Astrologul
Acesta este momentul pe care îl trăim, al trezirii la realitate şi, mai ales, al lepădării de prejudecăţi, al eliminării unor consecinţe care au ţinut de strategii, nu întotdeauna inspirate, de interese, nu întotdeauna curate, sau de mecanisme atât de complicate încât – în dorinţa de a apăra ceva, un adevăr politic, un interes militar, o cauză religioasă, o problemă socială, o chestiune etnică – au sacrificat de fiecare dată economicul. În unele cazuri, în unele zone geografice, s-au produs adevărate drame, pentru că toate aceste argumente şi motivaţii pe care le-am reiterat adineauri s-au conjugat într-un mănunchi de motive care toate au subjugat şi au sacrificat economicul, aşa încât rând pe rând, toate acestea trebuie să fie acum rezolvate.
Pe acestea le vom analiza mereu, până când vom pătrunde, cu ajutorul acestui mecanism astral, în neștiutele modificări pe care oamenii puterii, deci oamenii cu bani le pregătesc.
Urania urează cititorilor revistei Capital «Succes și Progres»