Câştigul salarial mediu net a înregistrat în luna noiembrie a anului trecut o scădere cu 0,7% (9 lei), la 1.366 de lei, comparativ cu luna octombrie, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu luna noiembrie a anului 2008, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 0,4%.

În acelaşi timp, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.866 lei, cu 0,8% mai mic faţă de luna precedentă.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în intermedieri financiare (3.426 lei), iar cele mai mici în activităţile de hoteluri şi restaurante (771 lei).

Creşteri datorate preimelor şi restanţelor

În luna analizată, creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), drepturi în natură şi ajutoare băneşti din fondul de salarii, plăţii drepturilor salariale restante (cu ocazia restrângerii activităţii) şi realizărilor de producţii mai mari.

Scăderile câştigului salarial mediu net în luna noiembrie 2009 faţă de luna precedentă au fost cauzate de diminuarea anumitor sporuri şi drepturi salariale, restrângerea activităţii, nerealizarea de producţii, precum şi de acordarea de premii ocazionale în luna anterioară

Scăderi ale fondului de salarii pentru bugetari

Pentru activităţile din sectorul bugetar tendinţele de scădere s-au manifestat atât la nivelul fondului de salarii cât şi al numărului mediu de salariaţi (urmare zilelor libere fără plată efectuate conform Legii nr. 329/2009) luat în calculul câştigului salarial mediu nominal brut şi net.

Astfel, în luna noiembrie, comparativ cu luna precedentă, nivelul fondului de salarii a scăzut cu 15,3% în sănătate şi asistenţă socială, cu 13,0% în administraţia publică, respectiv cu 11,0% în învăţământ.

UPDATE: Unde a crescut salarial mediu net?

Majorări ale câştigului salarial mediu net au fost consemnate în activităţile extractive, cu 13,7%, în activităţi de servicii anexe extracţiei, intermedieri financiare, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei, activităţi de editare, cercetare-dezvoltare, între 6% şi 8,5%.

De asemenea, creşteri cuprinse între 2% şi 5% au fost înregistrate şi în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., transporturi pe apă, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii, fabricarea altor mijloace de transport, colectarea şi epurarea apelor uzate.

Medicii şi asistenţii sociali au pierdut cel mai mult

Scăderi ale salariului mediu net cuprinse între 5% şi 8% au fost înregistrate în sănătate şi asistenţă socială, industria metalurgică, extracţia cărbunelui superior şi inferior, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, învăţământ.

Câştiguri mai mici cu 2% – 4% au fost raportate în luna noiembrie 2009 în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea produselor din tutun,  activităţi de spectacole, culturale şi recreative, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, telecomunicaţii, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, administraţie publică.