Directiva pentru drepturile de autor schimbă radical şi negativ modul în care folosim Internetul se tem analiştii. Cel mai periculos articol este 13. Acesta prevede:

Articolul 13
Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii ale societății informaționalecare stochează și cantități mari de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la acestea.
1.În cooperare cu titularii de drepturi, furnizorii de servicii ale societății informaționalecare stochează cantități mari de opere sau alte obiecte protejate încărcate deutilizatorii lor și oferă publicului acces la acestea iau măsuri pentru a asigura funcționarea acordurilor încheiate cu titularii de drepturi pentru utilizarea operelor lorsau a altor obiecte protejate sau pentru a împiedica punerea la dispoziție, prin intermediul serviciilor lor, a operelor sau a altor obiecte protejate identificat e de cătretitularii de drepturi în cadrul cooperării cu furnizorii de servicii. Măsurile respective, cum ar fi utilizarea de tehnologii eficace de recunoaștere a conținutului, suntadecvate și proporționale. Furnizorii de servicii prezintă titularilor de drepturi informații adecvate privind funcționarea și aplicarea măsurilor, precum și, dacă estecazul, rapoarte adecvate privind recunoașterea și utilizarea operelor și a altor obiecte  protejate

Statele membre se asigură că furnizorii de servicii menționați la alineatul (1) instituie mecanisme de reclamații și despăgubiri de care să dispună utilizatorii în caz de litigiu cu privire la aplicarea măsurilor menționate la alineatul (1). Statele membre facilitează, după caz, cooperarea dintre furnizorii de servicii ale societății informaționale și titularii de drepturi prin dialoguri ale părților interesate cu scopul de a defini bune practici, cum ar fi tehnologii adecvate și proporționale de recunoaștere a conținutului, ținând seama, printre altele, de nat ura serviciilor, de disponibilitatea tehnologiilor și de eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor tehnologice

Experţii se tem că Articolul 13 ar putea duce la cenzura adusă giganţilor ca YouTube downloader, Instagram, Wikipedia sau Twitter, care vor trebui să filtreze şi să blocheze conţinuturi urcate online. Tot ceea ce vei încărca pe Internet va fi verificat în prealabil, astfel încât acest lucru ar putea însemna să nu mai poţi uploada meme-uri sau editări pentru prietenii tăi de pe reţelele de socializare.