Toate sistemele au funcţionat conform proiectului, Unitatea se află în procesul de ridicare a puterii la valoarea nominală.
Activităţile de reconectare s-au desfăşurat respectând procedurile centralei, precum şi normele de protecţie şi securitate, fără nici un impact advers asupra populaţiei, personalului, instalaţiilor şi mediului.