Studiul sintetizează datele asupra migraţiei (Net Migration Index), pe care Gallup le centralizează în fiecare an. Este o veste bună pentru Japonia şi Singapore, a căror populaţie îmbătrâneşte în ritm spectaculos şi care înregistrează unele din cele mai mici rate ale natalităţii din lume.
Totuşi, majoritatea ţărilor asiatice, inclusiv Japonia (dar nu şi Singapore), ar înregistra şi un exod al creierelor, ajungându-se la o pierdere masivă a tinerilor educaţi, potrivit studiului. Populaţia japoneză cu înalt nivel de educaţie ar scădea cu 13% dacă ar pleca toţi cei care doresc s-o facă, scăderea atingând chiar 30% în Coreea de Sud.

În schimb, în Singapore populaţia s-ar tripla dacă toţi cei care vor să se stabilească aici ar reuşi s-o facă , iar populaţia cu nivel ridicat de educaţia ar creşte de patru ori. Dacă tinerii ar putea migra liber, populaţia din Australia şi Noua Zeelandă ar creşte de peste două ori. Şi în Statele Unite şi Canada populaţia (inclusiv cea educată) ar spori, dar nu atât de mult ca în trei ţări europene nemembre ale Uniunii: Islanda, Norvegia şi Elveţia. În aceste trei ţări, populaţia, inclusiv cea cu nivel ridicat de educaţie, s-ar dubla.

Studiul a fost realizat pe baza sondajelor Gallup, realizate pe 350 000 de adulţi din 148 de ţări.