Numărul elevilor şi studenţilor care s-au aflat în sistemul naţional de educaţie în anul 2017/2018 a scăzut cu 18.700 faţă de perioada anterioară, până la 3.578.600. 

Învăţământul profesional şi învăţământul superior sunt nivelurile educaţionale în care populaţia şcolară a crescut (cu 6,9%, respectiv cu 1,4%) comparativ cu anul şcolar/ universitar precedent. 

Numărul absolvenţilor din anul şcolar/ universitar 2016-2017 a fost de 497.600 elevi şi studenţi, în scădere cu 0,3% comparativ cu anul şcolar/ universitar precedent. 

În anul şcolar/ universitar 2017-2018, aproape jumătate din populaţia şcolară s-a regăsit în învăţământul primar şi gimnazial (46,9%), iar circa o treime în învăţământul liceal şi cel antepreşcolar şi preşcolar (17,8%, respectiv 15,1%). 

Din totalul populaţiei şcolare cuprinse în sistemul de educaţie, 50,1% au fost elevii şi studenţii de sex masculin şi 71,4% au studiat în mediul urban. 

Comparativ cu anul şcolar/ universitar precedent, învăţământul superior şi învăţământul profesional sunt nivelurile care au înregistrat creşteri ale populaţiei şcolare (+7.300 studenţi/ cursanţi, respectiv +5.800 elevi). 

În învăţământul profesional au fost înscrişi 90.200 elevi, rămânând în continuare nivelul educaţional cel mai puţin reprezentat în totalul populaţiei şcolare (2,5%). 

Învăţământul primar şi gimnazial, precum şi cel liceal au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 faţă de cel anterior (-17.500, respectiv -13.100). 

Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (95,4%) în unităţile şcolare publice, iar restul de numai 4,6% în unităţi şcolare private. 

În anul universitar 2017-2018 au fost înscrişi în învăţământul superior 538.900 studenţi, din care 54,2% au fost studente. 

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost cele de afaceri, administraţie şi drept (23,8% din totalul studenţilor), respectiv de inginerie, prelucrare şi construcţii (21,0% din totalul studenţilor). 

În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/ universitar 2017-2018 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (623.000 persoane), respectiv Bucuresti-Ilfov (506.800 persoane). 

Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (54,4%), în timp ce învăţământul superior a fost preponderent în regiunea Bucureşti-Ilfov (34,8%). 

La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învăţământul postliceal şi de maiştri din regiunile Centru, Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov (2,0% fiecare în parte). 

În anul şcolar/ universitar 2017-2018, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a însumat 236.200 persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost de 15 elevi/ studenţi la un cadru didactic. 

Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem educaţional (77,8%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar (99,7%), primar şi gimnazial (80,1%), postliceal şi de maiştri (77,0%), liceal (71,5%) şi profesional (68,2%).