Un pas important spre îmbunătățirea transportului STB în Capitală. Progresul va fi rapid și semnificativ

Primăria Municipiului București va încheia în curând cu STB SA un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători pentru o perioadă de 10 ani de zile, cu îmbunătățirea substanțială a acestui serviciu prestat pentru bucureșteni.

Acest contract va aduce un beneficiu financiar important, respectiv scutirea la plata TVA pentru compensația acordată STB SA, astfel încât Primăria Capitalei va economisi anual peste 33,2 milioane de euro, deci mai mult de 332 milioane de euro pe întreaga perioadă contractuală de 10 ani. Banii astfel economisiți vor fi investiți în infrastructura locală de transport, contribuind la dezvoltarea acesteia.

Prezentăm, în continuare, pe scurt, măsurile incluse în contract, măsuri care vor genera schimbarea în bine a condițiilor de transport și a interacțiunii dintre călători și STB SA:

(1) Adaptarea rapidă a programului de transport pentru o mai bună acoperire a cererii de transport, precum și îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a programului de circulație (timpii de plecare de la capete, timpii de trecere în stații, întârzieri etc.).

(2) Atenție sporită în relația cu cetățenii:

  1. a) prevederi speciale pentru comunicarea cu cetățenii – dezvoltarea unei platforme publice online pentru petiții și reclamații;
  2. b) măsuri privind îmbunătățirea salubrizării vehiculelor (introducerea de indicatori distincți pentru condițiile de salubrizare);
  3. c) prevederi specifice în scopul îmbunătățirii accesului la serviciul public de transport al persoanelor cu dizabilități;
  4. d) prevederi specifice privind îmbunătățirea activității de control călători și instruirea personalului specializat în activitatea de control și în activitatea comercială.

(3) Integrarea tarifară pe zona București-Ilfov, precum și integrarea tarifară între transportul de suprafață și metroul bucureștean (simplificarea ofertei tarifare, introducerea călătoriei orare și a mijloacelor de plată electronice, introducerea unor noi tipuri de abonamente, reduceri pentru achiziții peste 30 de abonamente etc.).

(4) Impunerea de condiții minime mai riguroase vizavi de dotarea și funcționarea echipamentelor vehiculelor (iluminat, senzori termici, aer condiționat, afișarea în salonul vehiculului a modalităților privind formularea de reclamații/petiții).

 (5) Atenție sporită asupra problematicii poluării prin stabilirea de condiții superioare privind normele de poluare pentru vehiculele noi achiziționate.

(6) Îmbunătățirea instrumentelor de control ale TPBI asupra calității serviciului prestat de operatori și asupra managementului contractului (inclusiv control inopinat asupra întregii activități a operatorilor).

(7) Introducerea de instrumente de eficientizare a activității operatorilor (planuri de măsuri, plan de introducere a recomandărilor din auditul tehnico-economic, plan anual de eficientizare a activității operatorilor).

(8) Clarificarea modului în care operatorii răspund pentru nerespectarea obligațiilor de serviciu (respectarea programului de circulație, condiții de calitate și siguranță, relația cu cetățenii, relația cu Entitatea Contractantă – modul de respectare a planurilor de măsuri), inclusiv prin revizuirea sancțiunilor aplicabile.

(9) Revizuirea măsurilor prin care politica de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale este transpusă în politica de dezvoltare a operatorilor și introducerea obligativității de a investi 2% din profit și de a aviza planurile de investiții ale operatorilor, cu sancțiuni pentru nerespectare.

(10) Plata compensației  cuvenită operatorilor se va face fără TVA, conducând la  degrevarea bugetelor locale, precum și la posibilitatea repartizării sumei astfel economisite pentru investiții în transportul public.

Progresul în privința transportului public din București va fi rapid și semnificativ

Încheierea contractului dintre Primăria Generală și STB SA vine după lansarea în dezbatere publică, în cursul lunii mai, a proiectului de hotărâre a Consiliului General al Municipiului București pentru avizarea „Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători” și a seriei de consultări publice cu cetățenii și cu toți factorii implicați în decizia de delegare a gestiunii serviciului de transport public.

Stelian Bujduveanu, viceprimar general al Capitalei, consideră că progresul în privința transportului public din București va fi rapid și semnificativ.

„La Primăria Capitalei avem o echipă nouă, foarte bine pregătită și începem să oferim bucureștenilor ce am promis în campanie! Noul contract pe care Primăria Capitalei îl va semna cu STB (pentru o perioadă de 10 ani) va aduce economii de peste 330 de milioane de euro.

Primul pas a fost modul în care am abordat subiectul delegării serviciului de transport, dintr-o perspectivă complet diferită, în care principalul beneficiar este cetățeanul. De la preluarea mandatului și până astăzi, am lucrat continuu împreună cu Primarul General, cu colegii din CGMB, din TPBI și din Societatea de Transport București, pentru a obține cea mai bună formă a acestui contract și rezultatele sunt foarte bune.

Am reușit să identificăm soluțiile legale pentru a fi scutiți de TVA la plata compensației, astfel că suma de 33 milioane de euro pe an, bani plătiți de locuitorii Capitalei, va merge către investiții. Se putea oricând identifica această soluție, dar era nevoie de muncă, de înțelegerea profundă a mecanismelor legislative, iar acest lucru este posibil doar cu profesioniști, cu oameni foarte bine pregătiți”, a transmis Stelian Bujduveanu.